Het nieuwe buurtinformatienetwerk is na het BIN Vagevuur, dat sinds 2014 operationeel is in de Vagevuurwijk, het tweede op Zuienkerkse bodem. De wijk De Lekkerbek ligt op grondgebied Nieuwmunster, op amper driehonderd meter van de zee, en is in die zin atypisch dat er geen echte vluchtwegen vlakbij liggen. Een villawijk zoals het Vagevuur, die w...