Bewoners krijgen inspraak in toekomstplannen voor een leefbaar Koksijde-Dorp

Donderdagavond daagden meer dan 150 inwoners van Koksijde-Dorp op die waren ingegaan op de uitnodiging van de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Koksijde om tijdens tafelgesprekken hun mening te geven en suggesties te opperen voor een ‘Leefbaar Koksijde-Dorp’.

© MVQ

“De plannen voor de reconversie van het militair domein zijn volop in opmaak, eind vorig jaar werden de burgers al uitgenodigd voor een eerste participatieronde” zei Guido Decorte. “Samen met de provincie wordt er nu aan dit masterplan verder vorm gegeven en er wordt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Het masterplan voorziet een woonuitbreiding met zo’n 250 woningen rond de kerk van Koksijde-dorp, de enige uitbreiding die we mogen en kunnen realiseren. De reconversie heeft echter niet alleen impact op de militaire basis zelf en de onmiddellijk omgeving. Door de herlokalisatie van een aantal andere functies, zowel naar het militair domein als naar andere plaatsen in onze gemeente (bv. verhuis van de politiediensten naar een goednieuw gebouw) komen er nog andere opportuniteiten in Koksijde-dorp, zoals de omgeving van het sportpark en de site van het oud gemeentehuis.”

Deze tafelgesprekken werden georganiseerd voorafgaand aan twee ontwerpweken in oktober en november voor twee gebieden in Koksijde-Dorp, de omgeving Sportpark en omgeving Sint-Pieterskerk. Tijdens die ontwerpweken zijn ook twee publieksmomenten gepland, waar de ontwerpers hun werk voorstellen en vragen zullen beantwoorden. Op het eind van de ontwerpweken moeten de grote krijtlijnen van het masterplan vastliggen.

De deelnemers aan de tafelgesprekken kregen drie vragen voorgeschoteld,

1. Wat zijn de kwaliteiten van Koksijde-Dorp? Wat vind je aantrekkelijk en wat wil je behouden?

2. Wat zijn de verbeterpunten?

3. Hoe ziet het Koksijde-Dorp van jouw dromen eruit als je carte-blanche zou hebben?

De deelnemers overlegden in kleine groepjes, begeleid door een moderator en begeleider van de gemeente Koksijde of de provincie. De belangrijkste kwaliteiten die naar voren kwamen: het open en groene karakter, de rustige omgeving, de sportinfrastructuur, het ruime schoolaanbod en de hotelschool… wil iedereen behouden. Wat beter kan en zeker moet aangepakt worden: veilige voet- en fietspaden, geen concentratie van sociale woningen maar een mix waar jong en oud samen kunnen leven, handelaars aantrekken, beter openbaar vervoer, genoeg ontmoetingsplekken en speelpleintjes, en als ze dan echt mogen doordromen een mullti-sportcomplex met alles onder één dak, met behoud van de voetbalvelden.

(MVQ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.