Er werd over de twee sites van het woonzorgcentrum en De...

Er werd over de twee sites van het woonzorgcentrum en De Bokes die met elkaar verbinding hebben een spelroute met volksspelen aangelegd. De hele buurt van de Houtmarkt werd uitgenodigd. Met dit project wordt ingezet op de integratie van beide sociale initiatieven. (EDB foto EDB)