Op 3 maart lichtte Groep Huyzentruyt in Bibox het plan met 234 woningen, 40 appartementen en 31 zorgunits toe aan de omwonenden. De groep centrumbewoners was ook aanwezig, maar ging niet met een goed gevoel naar huis. "We kregen een mooie schets mee. Als we die naast de werkelijke plannen leggen, zien we duidelijke verschillen. Het zag er al dichtbebouwd uit, maar op het masterplan dat we konden inkijken op het gemeentehuis merken we dat er in latere fases nog meer wooneenheden komen dan er ons werd voorgesteld."
...

Op 3 maart lichtte Groep Huyzentruyt in Bibox het plan met 234 woningen, 40 appartementen en 31 zorgunits toe aan de omwonenden. De groep centrumbewoners was ook aanwezig, maar ging niet met een goed gevoel naar huis. "We kregen een mooie schets mee. Als we die naast de werkelijke plannen leggen, zien we duidelijke verschillen. Het zag er al dichtbebouwd uit, maar op het masterplan dat we konden inkijken op het gemeentehuis merken we dat er in latere fases nog meer wooneenheden komen dan er ons werd voorgesteld." De groep bewoners gaat niet akkoord met de plannen. Ze staven dat met drie argumenten. "In Wielsbeke wonen nu al 4.000 mensen. Er komen 305 units in Wielskracht. Daarnaast zien we op de plannen dat er al één fase goedgekeurd is en dat er nog een extra fase komt. Er zijn in de nabije buurt nog andere projecten, goed voor ruim 100 extra wooneenheden. In totaal zijn dat 480 wooneenheden? Dat vermenigvuldigd met het huidige Wielsbeekse gemiddelde van 2,46 gezinsleden maakt 1.180 extra inwoners. "Onze gemeente is daar niet op voorzien. Zo wensen wij bijvoorbeeld geen klassen van 30 leerlingen in de lokale school", klinkt het. Volgens hen is er ook een gebrek aan parking in de omgeving. "Elke woning zou 1,33 parkeerplaatsen hebben: veel te weinig voor die mensen en eventueel bezoek. Elders in de omgeving parkeren is geen optie. Momenteel zijn er al verschillende problemen op dat vlak. De Molenstraat is nu al gesatureerd. Ze is ook veel te smal, dit ten nadele van de veiligheid van schoolgaande kinderen." Groep Huyzentruyt beroept zich op enkele studies die ze vooraf laten uitvoeren. "Uit statistieken blijkt dat de berekende bevolkingsgroei in Wielsbeke 2 tot 3,9% is. In West-Vlaanderen is dat 1,7%. De gemeente is dus wel degelijk uitgerust voor zo'n bevolkingsgroei. Er is voldoende nood aan, zeker met alle industrie. We richten ons op wonen in combinatie met werken. Voor Wielskracht voorzien we in 1,66 parkeerplaatsen per woning. Dat is inclusief openbare en ondergrondse parkeermogelijkheid", zegt Kaat Decock van Groep Huyzentruyt.De in opdracht van Groep Huyzentruyt uitgevoerde mobiliteitsstudie is volgens de bewoners niet objectief. "Er werd maar één dag gemeten. Op dat moment waren twee belangrijke toegangswegen afgesloten: de Rijksweg of N357 was afgesloten aan de Balta-fabriek en ook voor de mensen die uit Ingelmunster kwamen. Tevens werd de rotonde aan het bedrijf Unilin niet in rekening gebracht. Daar zal trouwens nog een nieuwe kmo-zone komen. Er is dus geen correcte weergave van de te verwachten verkeersdrukte in Wielsbeke", vinden ze. Kaat Decock weerlegt dit: "Alle omwegen zijn in acht genomen en staan ook uitdrukkelijk vermeld in de studie. Die omwegen werden ook ingeschat als beperkt. Als je het traject opnieuw zou aflopen, zou je merken dat er verkeer tot op het kruispunt van de Heirweg en de Molenstraat gestuurd werd." Tot slot is het hem bij de bouwpromotor volgens de omwonenden alleen om de winst te doen. "Het is een megalomaan project waarbij men zo veel mogelijk mensen op een kleine ruimte wil krijgen met heel kleine woningen, meerdere woontorens en verhakkelde groenzones. Zoveel mensen op zo'n kleine ruimte: dat zorgt voor overlast en problemen. Daarnaast moet het ook vooruitgaan, want de firma wil voor energie een beroep doen op de stoomleiding van A&U in de Breestraat. Die subsidie van ongeveer 500.000 euro krijgt men pas als het gros van de woningen aangesloten is vóór mei 2025." Groep Huyzentruyt werkt toekomstgericht en ecologisch: "Woningen met een grote oppervlakte, zoals in oudere verkavelingen, zijn niet meer aan de orde. Wij verkiezen meer compacte woonvormen die voldoen aan alle ecologische normen. Vandaar ook de keuze voor het warmtenet via de stoomleiding. Binnen het project voorzien we ook meer dan 30.000 vierkante meter groen dat wij aangelegd en gratis zullen overdragen aan de gemeente Wielsbeke", geeft Kaat Decock aan.Van de centrumbewoners mogen er wel mensen bijkomen, maar niet ten koste van alles. Daarom zal men voor 29 maart officieel verweer indienen. De groep stelt een alternatief voor: "Zorg voor een leefbaar centrum voor de nieuwe bewoners, maar ook voor de huidige Wielsbekenaren. Binnen het project kan ook een sociaal doel opgenomen worden. Er kan zeker plaats zijn voor een toekomstige school, een crèche, buurtwinkels of andere doeleinden. We willen niet dat het centrum versmacht wordt", besluiten ze. Groep Huyzentruyt betreurt dat er verweer zal ingediend worden. "Op de infovergadering waren er ook veel mensen die wel achter het project stonden en die meestappen in het verhaal van compacter en ecologisch wonen. Wielskracht wordt een mooie ruimte zowel voor de bewoners als de omwonenden, en draagt bij tot de interactie tussen alle leeftijdsgroepen en dit door wandel- en fietspaden, zitbanken, speelruimte, een amfitheater en zicht op het centrum", besluit het bedrijf. (Niels Vromant)