Zij gaat elke maand op bezoek gaat om te vernemen welke fictie of non-fictie ze graag willen. Deze service werd opgestart in september 1979. Toen was Cécile Baert nog stadsbibliothecaris en was er nog geen sprake van een nieuwe bibliotheek. Ook het woonzorgcentrum in zijn huidige vorm moest nog gebouwd worden. Maar dat belette veertig jaar geleden niet dat de hulpbehoevende senioren van toen die verbleven in het toenmalig bejaardentehuis het Ware Heem of in residentieflats de Zonne - waarmee het allemaal begon - niet konden genieten van deze boekenservice.
...