Een zwaar ongeval in de Bossuytlaan begin 2016, waarbij vier auto's perte totale gereden werden, leidde tot de oprichting van een Assebroeks actiecomité, dat pleitte voor meer verkeersveiligheid. "Door het kabaal van die aanrijding kwamen vele buurtbewoners op straat kijken, sommigen in pyjama. Als bij wonder vielen er geen gewonden, er was alleen blikschade", zegt Ludo Valcke, eredirecteur Cultuur bij de provincie.
...

Een zwaar ongeval in de Bossuytlaan begin 2016, waarbij vier auto's perte totale gereden werden, leidde tot de oprichting van een Assebroeks actiecomité, dat pleitte voor meer verkeersveiligheid. "Door het kabaal van die aanrijding kwamen vele buurtbewoners op straat kijken, sommigen in pyjama. Als bij wonder vielen er geen gewonden, er was alleen blikschade", zegt Ludo Valcke, eredirecteur Cultuur bij de provincie. Samen met Joost Jonckheere, ingenieur bij TE Connectivity, is Ludo Valcke de aanstoker van het negenkoppig Actiecomité Vossensteert-Bossuytlaan. "De verkeersonveiligheid hier is een oud zeer. Nog voor de eeuwwende liet toenmalig schepen Marc De Langhe met geld van een Europees Fonds een vluchtheuvel en een verkeersplateau plaatsen. Maar dat bleek onvoldoende. Daarom schreven wij in februari 2016 een brief naar het stadsbestuur, met het voorstel om ofwel eenrichtingsverkeer in te voeren, ofwel een knip te realiseren op het kruispunt tussen Vossensteert en Bossuytlaan, zodat onze straten niet langer als sluipweg misbruikt worden.""Toenmalig schepen Annick Lambrecht (SP.A) beloofde diverse pistes te onderzoeken, zoals de invoering van Zone 30 of een fietsstraat en wegversmallingen", vervolgt Joost Jonckheere. "Om wat druk te zetten, organiseerden wij een petitie in oktober 2016, die door 200 van de 250 gezinnen in onze straten ondertekend werd. Uiteindelijk beloofde de vorige burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) in februari 2018 om twee langere verkeersplateaus met asverschuiving ter hoogte van de Zevenkotedreef en de Weidebekestraat te realiseren in 2019. Eerlijkheidshalve moeten wij melden dat die oplossing niet naar de zin was van enkele bewoners ter hoogte van de ventweg, omdat de asverschuiving het verkeer dichter bij hun woningen zou brengen."De verkiezingen van oktober 2018 leverden een nieuwe burgemeester op. "Op 2 januari 2019 verstuurden we een aangetekende brief naar het schepencollege, met de vraag voor nieuw overleg. Dat gesprek gaf ons geen goed gevoel: we kregen te horen dat er nog een andere groep bewoners voor meer verkeersveiligheid ijverde. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) en schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) zeiden ons dat zij een politieke beslissing zouden nemen.""De bewonersbrief die wij in augustus in de bus kregen, bevestigde onze vermoedens. Want de maatregelen die volgend jaar zullen uitgevoerd worden, zijn ruimschoots onvoldoende om de verkeersveiligheid van de fietsers te garanderen. Een handvol bewoners, die voor hun huis geen bocht noch verkeersplateau wensten, hebben hun slag thuis gehaald", aldus Ludo Valcke.Joost Jonckheere stelt: "Wij zijn blij dat er nabij de Veltemweg in Sint-Kruis, de toegangspoort tot de Vossensteert, een plateau aangelegd zal worden. Maar de rest van onze voorstellen wordt geschrapt. Ik hoop dat het slechts om een uitstel gaat, want de stad wil geen plateau aan de andere kant, dicht bij 't Perretje, omdat de nabijgelegen bussenstelplaats van De Lijn een nieuwe bestemming zal krijgen. Uit onderzoek blijkt dat de Vossensteert al jarenlang de gevaarlijkste straat van Brugge is, die al door vele fietsers gemeden wordt. Ik maak graag de vergelijking tussen de 1,3 kilometer lange Engelendalelaan en onze 1,7 kilometer lange Vossensteert-Bossuytlaan. In de Engelendalelaan zijn 13 verkeersremmende maatregelen genomen, wij krijgen slechts één lang plateau en... een bobbeltje ter hoogte van het kruispunt met de Weidebeekstraat. De trillingen van het op- en afrijdend verkeer zullen schade berokkenen aan het nabijgelegen 13de-eeuwse kasteel Zevencote."Volgens Ludo en Joost moet een Zone 30 ingevoerd worden in hun straten. "50 per uur is te snel. En waarom geen verbod op zware tonnages? Bovendien zijn de huidige fietssuggestiestroken onvoldoende breed, ze horen volgens de nieuwe Vlaamse normen 1,70 meter breed te zijn. De huidige zijn amper 1 meter breed en levensgevaarlijk. Vorige week zijn hier twee jonge fietssters aangereden door een vrachtwagen, die nadien vluchtmisdrijf pleegde. De meisjes fietsten naast elkaar, de vrachtwagenbestuurder wilde hen voorbij steken en raakte één fietsster in de flank. In haar val sleurde het ene zusje het andere mee. Gelukkig kon de automobiliste die de camion volgde, tijdig stoppen. Anders waren de meisjes onder haar wielen terecht gekomen!"Lieselot Boone, de mama van de Assebroekse meisjes Jojuca (14) en Indira (16) Nunes, beaamt de woorden van de actievoerders. "Fietsen in de Vossensteert en de Bossuytlaan is een Russische roulette. Als fietser voel je een constante dreiging van auto's die je willen inhalen, omdat ze er 50 per uur mogen rijden. Mijn dochters hielden gelukkig slechts een gekneusde elleboog, blauwe plekken en verschillende schaafwonden over aan het ongeval met vluchtmisdrijf. Het had veel erger gekund, ze zijn zwaar onder de indruk van de feiten."Jojuca en Indira kwamen met de schrik vrij. "We hebben geluk gehad: we vielen net voor de wielen van een andere auto. Getuigen zeiden dat die vrachtwagen met bouwmaterialen ons inhaalde, toen er een tegenligger was! De Bossuytlaan is onveilig, maar we moeten er elke dag fietsen, op weg naar school. Met al die scholen in de buurt zou hier inderdaad best Zone 30 ingesteld worden."