Bewoners Berg op Zoomstraat in Torhout zijn boos op stadsbestuur

Een protesterende bewonersdelegatie van de Berg op Zoomstraat met links Nick Diopere: “We eisen dringend de vroegere situatie terug.”©Johan Sabbe
Een protesterende bewonersdelegatie van de Berg op Zoomstraat met links Nick Diopere: “We eisen dringend de vroegere situatie terug.”©Johan Sabbe
Johan Sabbe

Onbegrip, ergernis, boosheid. De Berg op Zoomstraat in Torhout staat in rep en roer. De bewoners van die anders zo rustige weg, voorbehouden voor plaatselijk verkeer, krijgen sinds eind mei een voor deze locatie nooit eerder geziene verkeersdrukte over zich heen. Oorzaak? De omstreden proefopstelling die de vrije doorgang in de nabije Pottebezemstraat verhindert.

De proefopstelling, een door de stad aangebrachte knip om het sluipverkeer in de Pottebezemstraat tegen te gaan, blijft in principe tot en met 6 augustus staan en daar nemen ze in de Berg op Zoomstraat geen vrede mee.

“We willen dat het stadsbestuur naar ons luistert en de blokkering snel weer wegneemt”, zeggen de bewoners. “We eisen dringend de vroegere situatie terug. We zijn de dupe van die dwaze knip.”

Mobiliteit wordt in de hele buurt geschaad

De zware betonblokken die in de Pottebezemstraat geen gemotoriseerd verkeer meer doorlaten, zijn trouwens niet alleen de bewoners van de Berg op Zoomstraat een doorn in het oog. Ook flink wat mensen uit de Pottebezemstraat zelf kanten zich tegen de ingreep. Ze dienen namelijk meer dan vroeger om te rijden en op drukke momenten is het geen geschenk om de rotonde van de Keibergstraat met de E403-afritweg te moeten nemen. Daar is het op piekmomenten sowieso altijd aanschuiven, maar nu zijn de rijen wachtende auto’s serieus aangezwollen. Of anders gezegd: de fameuze knip schaadt de mobiliteit in de buurt. De scherpe reacties van de weggebruikers liegen er niet om. De Pottebezemstraat is in en om Torhout zowaar hét gespreksonderwerp geworden.

Schepen duldt blijkbaar geen tegenspraak

Het is niet onlogisch dat diverse bestuurders na het afsluiten van de Pottebezemstraat de kortste en handigste weg tussen de Keiberg- en de Bruggestraat via de smalle Berg op Zoomstraat zoeken. Het verbodsbord met uitgezonderd plaatselijk verkeer wordt daarbij genegeerd en het verkeersreglement met voeten getreden. Maar daar zondigen momenteel zelfs bepaalde bewoners van de Pottebezemstraat tegen om hun huis vlotter te kunnen bereiken.

We willen dat het stadsbestuur naar ons luistert. We zijn de dupe van die dwaze knip

Voor de boze mensen uit de Berg op Zoomstraat is schepen van Mobiliteit Elsie Desmet de kop van Jut. “Zij is hier al een aantal keer komen kijken, maar ze duldt duidelijk geen tegenspraak”, zegt spreekbuis Nick Diopere, die al bijna 14 jaar in de straat woont. “Ze wil per se de proefopstelling in de Pottebezemstraat tot in augustus laten staan, hoewel iedereen kan vaststellen dat het verkeer er compleet door ontspoort. Een buurman en ik hebben op de eerste avond van de blokkering het aantal auto’s geteld dat in de Berg op Zoomstraat kwam rijden zonder daar iets te zoeken te hebben. Welnu, in een mum van tijd hadden we er 85. Daar hoeft toch geen tekeningetje bij?”

Proefopstelling wordt als ondoordacht ervaren

“De schepen zegt dat het onze eigen schuld is, omdat we niet, zoals zij voorzien had, tegelijk onze eigen straat ter hoogte van de Bruggestraat wilden laten afsluiten. Het is al te gemakkelijk om de problemen op die manier in onze schoenen te schuiven. Uiteráárd wilden we geen knip in onze straat, want dan zou elke bewoner constant moeten omrijden. Neen, de schuld ligt bij de stad, die totaal ondoordacht de proefopstelling heeft aangebracht. Dat is de oorzaak van de ellende.”

“We blijven het echt onbegrijpelijk vinden dat een tweevaksweg zoals de Pottebezemstraat voor het doorgaand verkeer afgesloten wordt. Dat er inspanningen worden geleverd om de vrachtwagens te weren en de snelheid van het verkeer terug te dringen, is uiteraard oké. Maar doe dat niet met een drastische blokkering.”

Spelende kinderen lopen plots gevaar

In de Berg op Zoomstraat, waar een aantal gezinnen met jonge kinderen woont, zijn ze bang dat er in de proefperiode tot en met de eerste week van augustus ongevallen zullen gebeuren.

“De kinderen zijn de rust van onze buurt gewoon en spelen geregeld met elkaar op straat”, vervolgt Nick. “Nu is dat plots levensgevaarlijk geworden. Ik hou trouwens ook mijn hart vast voor de goede verstandhouding tussen wie enerzijds in de Pottebezemstraat woont en anderzijds in de Berg op Zoomstraat. We willen in geen geval onderlinge ruzie. Het stadsbestuur moet oppassen dat het door foute maatregelen geen mensen tegen elkaar opzet.”

Hoe Nick het zware en snelle verkeer in de buurt aan banden zou leggen? “Maak een smalle en stevige verkeerspoort in de Pottebezemstraat, die geen vrachtwagens meer laat passeren en die de autobestuurders verplicht om te vertragen. Zo simpel kan de mogelijke oplossing zijn.”

Schepen Elsie Desmet liet al een paar keer weten dat de proefopstelling dient om gegevens te verzamelen voor de heraanleg van de Pottebezemstraat, die weliswaar pas vanaf 2025 voorzien is.

“Het studiebureau kan zo met alle input aan de slag om een duurzame en efficiënte inrichting uit te tekenen”, zegt ze. “Dat zou dan wellicht kunnen lukken zonder een knip in de straat. Nu staan de blokkerende betonblokken er tijdelijk bij wijze van test.”

Opinie door Johan Sabbe

Uiteraard is verkeersveiligheid een belangrijk item. En uiteraard dienen voetgangers en fietsers zoveel mogelijk ruimte te krijgen. Maar je kunt het wegennet zó sterk toesnoeren en zó oeverloos volstouwen met fietsstraten, woonerven, zones 30, wegversmallingen en verkeersdrempels, dat je de mobiliteit op den duur volledig de nek omwringt. Wat bij grote delen van de bevolking tot ergernis en frustratie leidt en bij de heethoofden, hoe erg ook, zelfs tot agressie. Niemand staat graag in de file, niemand houdt van maatregelen waarvan hij de logica niet inziet.

In dat opzicht is de proefopstelling in de Pottebezemstraat, die tot en met de eerste week van augustus zo’n beetje aan het boek ‘Vergeten Straat’ van Louis Paul Boon doet denken, niet meteen de meest verstandige beslissing die het stadsbestuur ooit genomen heeft. Een ingreep die binnen het College van Burgemeester en Schepenen trouwens niet door elke politicus op even groot enthousiasme onthaald werd. Als je merkt dat zelfs binnen je eigen rangen niet iedereen op dezelfde lijn zit, dan zou dat toch een belletje moeten doen rinkelen. Met name dat je dat stelletje betonblokken maar beter op stal houdt.

De verzuchtingen van de bewoners van de Berg op Zoomstraat zijn begrijpelijk. Door het blokkeren van de nabije Pottebezemstraat verschuift het probleem plots in hun richting. En dus willen ze zo snel mogelijk weer naar het ‘oude normaal’, het lijkt wel coronajargon. Een tweevaksweg die je afsluit voor alle gemotoriseerde verkeer, daar kunnen ze met hun verstand niet bij.

Wie met de auto van de wijk Driekoningen naar de wijk ‘t Rozeveld wil, of omgekeerd, neemt voor de verbinding tussen de Oude Gentweg en de Keibergstraat in principe de Pottebezemstraat. Dat is niet alleen het kortste, maar ook het meest logische traject. Nu moet er naar zowel de rotonde met de smeedijzeren paarden als naar de rotonde aan de Keibergstraat uitgeweken worden om in een brede boog van de ene naar de andere wijk te bollen. Te gek voor woorden en slecht voor het milieu. En nog minder goed voor de zenuwen. Het mag duidelijk zijn: de omstreden proefopstelling is voor velen een blok aan het been.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.