In Brugge zijn momenteel zeven scholen voorzien van een schoolstraat. Auto's zijn daar een halfuurtje voor en na schooltijd niet welkom. "De schoolstraten worden voortdurend geëvalueerd; niet alleen op het vlak van verkeersveiligheid, maar ook voor wat betreft de luchtkwaliteit. En dat laatste is een Vlaamse primeur", zegt de Brugse schepen van Leefmilieu Mieke Hoste.

Meetfiets

Het stadslabo van de dienst Leefmilieu heeft het effect van de schoolstraten in kaart gebracht met een meetfiets. "Met behulp van een 'ultrafijnstofmeter' werd de luchtkwaliteit voor en na de invoering van de schoolstraten vergeleken. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de vervuiling uit de brede omgeving, zaten de gemeten achtergrondconcentraties tussen de 3.000 en 20.000 deeltjes per kubieke centimeter", zegt Hoste.

Ter info: onder de 10.000 deeltjes per kubieke centimeter kan de lucht nog als zeer goed beschouwd worden, tussen 10.000 en 20.000 als goed en tussen 20.000 en 30.000 als matig. "Boven de 30.000 deeltjes per kubieke centimeter is de luchtkwaliteit ronduit slecht", aldus Hoste.

Pieken vallen weg

Uit de metingen voor de invoering van de schoolstraten, bleek dat elke wagen die voorbij de schoolpoort komt, de concentratie ultrafijn stof tijdelijk met tussen de 5.000 à 50.000 deeltjes - afhankelijk van onder meer de ouderdom van het voertuig - doet stijgen. "Dat wil dus zeggen dat we de luchtkwaliteit telkens net na de passage van een voertuig tijdelijk matig tot slecht kunnen beschouwen", aldus nog schepen Mieke Hoste.

Na de invoering van de schoolstraten vielen deze extra pieken van ultrafijn stof weg, en bleef de concentratie overal onder de 20.000 deeltjes per kubieke centimeter. "Een krachtig argument om, overal waar dat kan, van de schoolstraat in Brugge de norm te maken aan de schoolpoort. En het sterkt ons ook in onze ambitie om Brugge nog autoluwer te maken", meent schepen van Onderwijs Pablo Annys.

Verschuiving

Een veelgehoorde opmerking is wel dat de schoolstraten het probleem verleggen. "Er zal altijd een gedeeltelijke verschuiving zijn, maar het belangrijkste is die gedragswijziging bij ouders. In een schoolstraat komen tot 17 procent meer ouders met de fiets of te voet", aldus Annys.

Zelfs bij korte blootstelling is ultrafijn stof volgens de Wereldgezondheidsorganisatie erg slecht voor longen, hart en bloedvaten. Bovendien zijn kinderen er extra gevoelig aan doordat bij hen de longen nog in volle ontwikkeling zijn. Het onderzoek van de Brugse dienst Leefmilieu wees verder ook uit dat ook roken een tijdelijk verhoogde piek van ultrafijn stof veroorzaakt.

"Misschien moeten de scholen dus eveneens gaan sensibiliseren rond het rookgedrag aan de schoolpoort", klonk het nog. In januari kunnen de Brugse kleuter- en basisscholen waar nog geen schoolstraat wordt ingericht, zich opnieuw kandidaat stellen.

In Brugge zijn momenteel zeven scholen voorzien van een schoolstraat. Auto's zijn daar een halfuurtje voor en na schooltijd niet welkom. "De schoolstraten worden voortdurend geëvalueerd; niet alleen op het vlak van verkeersveiligheid, maar ook voor wat betreft de luchtkwaliteit. En dat laatste is een Vlaamse primeur", zegt de Brugse schepen van Leefmilieu Mieke Hoste. Het stadslabo van de dienst Leefmilieu heeft het effect van de schoolstraten in kaart gebracht met een meetfiets. "Met behulp van een 'ultrafijnstofmeter' werd de luchtkwaliteit voor en na de invoering van de schoolstraten vergeleken. Afhankelijk van de weersomstandigheden en de vervuiling uit de brede omgeving, zaten de gemeten achtergrondconcentraties tussen de 3.000 en 20.000 deeltjes per kubieke centimeter", zegt Hoste. Ter info: onder de 10.000 deeltjes per kubieke centimeter kan de lucht nog als zeer goed beschouwd worden, tussen 10.000 en 20.000 als goed en tussen 20.000 en 30.000 als matig. "Boven de 30.000 deeltjes per kubieke centimeter is de luchtkwaliteit ronduit slecht", aldus Hoste. Uit de metingen voor de invoering van de schoolstraten, bleek dat elke wagen die voorbij de schoolpoort komt, de concentratie ultrafijn stof tijdelijk met tussen de 5.000 à 50.000 deeltjes - afhankelijk van onder meer de ouderdom van het voertuig - doet stijgen. "Dat wil dus zeggen dat we de luchtkwaliteit telkens net na de passage van een voertuig tijdelijk matig tot slecht kunnen beschouwen", aldus nog schepen Mieke Hoste. Na de invoering van de schoolstraten vielen deze extra pieken van ultrafijn stof weg, en bleef de concentratie overal onder de 20.000 deeltjes per kubieke centimeter. "Een krachtig argument om, overal waar dat kan, van de schoolstraat in Brugge de norm te maken aan de schoolpoort. En het sterkt ons ook in onze ambitie om Brugge nog autoluwer te maken", meent schepen van Onderwijs Pablo Annys. Een veelgehoorde opmerking is wel dat de schoolstraten het probleem verleggen. "Er zal altijd een gedeeltelijke verschuiving zijn, maar het belangrijkste is die gedragswijziging bij ouders. In een schoolstraat komen tot 17 procent meer ouders met de fiets of te voet", aldus Annys.Zelfs bij korte blootstelling is ultrafijn stof volgens de Wereldgezondheidsorganisatie erg slecht voor longen, hart en bloedvaten. Bovendien zijn kinderen er extra gevoelig aan doordat bij hen de longen nog in volle ontwikkeling zijn. Het onderzoek van de Brugse dienst Leefmilieu wees verder ook uit dat ook roken een tijdelijk verhoogde piek van ultrafijn stof veroorzaakt. "Misschien moeten de scholen dus eveneens gaan sensibiliseren rond het rookgedrag aan de schoolpoort", klonk het nog. In januari kunnen de Brugse kleuter- en basisscholen waar nog geen schoolstraat wordt ingericht, zich opnieuw kandidaat stellen.