Rerum Novarum staat in Pittem al vele jaren synoniem met feesten, een receptie, de Smoefelfietstocht en optredens. Dit jaar kon dit alles op donderdag 21 mei door de Coronacrisis niet doorgaan. Toch wilde Beweging.net Pittem-Egem deze speciale dag niet zomaar laten voorbij gaan. Naast het verspreiden via sociale media van een kort filmpje en het uitwerken van een fotozoektocht, sloegen de kernleden op...

Rerum Novarum staat in Pittem al vele jaren synoniem met feesten, een receptie, de Smoefelfietstocht en optredens. Dit jaar kon dit alles op donderdag 21 mei door de Coronacrisis niet doorgaan. Toch wilde Beweging.net Pittem-Egem deze speciale dag niet zomaar laten voorbij gaan. Naast het verspreiden via sociale media van een kort filmpje en het uitwerken van een fotozoektocht, sloegen de kernleden op woensdagavond 20 mei de handen in elkaar met de bewoners van de Sint-Remigiusstraat. In deze straat wordt al sinds meer dan twee maand elke avond om 20 uur geapplaudisseerd voor de vele zorgverleners en vrijwilligers die zich elke dag weer voor een ander inzetten. De Pittemse afdeling van Beweging.net sloot zich voor één avond aan bij de bewoners van de straat en wou met een applaus eveneens hun dank betuigen.Dominique Coopman, lid van Beweging.net en bewoner van de straat, richtte kort het woord tot de aanwezigen en had het over drie kernbegrippen. Allereerst is er 'ontmoeting', waarbij hij verwees naar de boodschap van Rerum Novarum zelf, die mede de basis vormde van onze huidige sociale zekerheid, die nu meer dan ooit noodzakelijk blijkt. De dagelijkse babbel in de straat vormt, nu we afstand moeten houden, vaak ook de enige vorm van verbondenheid. Daarnaast had hij het over 'dank'. Dank aan de sociale zekerheid, aan de hulpverleners, de winkelbedienden, de mensen van de vuilkar, de mensen in het rusthuis die tot nu toe het Coronavirus konden buitenhouden en zo vele anderen. Dank ook voor het feit dat wij en onze familie gezond zijn gebleven. Tenslotte had hij het over 'moed en hoop'. Rerum Novarum (Latijn voor 'van nieuwe zaken') stond en staat nog steeds symbool voor nieuwe tijden, iets wat we nu zeker beleven. Dominique benadrukte dat we, ondanks de vele drama's die gebeuren, toch moeten volhouden en moed en hoop moeten blijven hebben en blijven geloven in de toekomst. Als slot van de samenkomst luisterde iedereen ingetogen naar het lied 'We zullen doorgaan' van Ramses Shaffy.(JG)