Het was Lieve Turck die namens Beweging.net het woord voerde. " We kunnen ons perfect vinden in de manier van aanpak van de gemeente, maar omtrent de inrichting en locatie van de stille ruimt...

Het was Lieve Turck die namens Beweging.net het woord voerde. " We kunnen ons perfect vinden in de manier van aanpak van de gemeente, maar omtrent de inrichting en locatie van de stille ruimte werden alle inwoners van Kemmel om hun mening gevraagd. Er werden 570 brieven in de bussen gestopt en we kregen een respons van 124 ingevulde enquêtes."80% procent waren voorstander van nog doopsel- en schoolvieringen, bezinningsmomenten en begrafenissen in intieme kring te laten doorgaan. De uitgebreide resultaten werden aan de leden van het Heuvellands schepencollege overhandigd.Schepen Wieland De Meyer onderstreepte dat elke insteek belangrijk is en zal meegenomen worden in het ontwerp van de herinrichting van de kerk. De eerste voorstellen van de architecten worden verwacht tegen half maart,waarna dan de keuze zal worden gemaakt met wie verder in zee zal worden gegaan. De grootte en locatie van de stille ruimte zal dan ook nader bekeken worden.(EF)