In de politiezone Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) zijn sinds begin dit jaar twee private bewakingsagenten van Securitas actief, 24 uur per dag en zeven op zeven. Een unicum, want nergens in het land wordt al zo nauw samengewerkt met privéfirma's. Volgens commissaris Geert Verslype, verantwoordelijk voor de snelle respons en het onthaal, verloopt de samenwerking vlot. "Het is en blijft niet simpel mensen uit de privésector en politiemensen samen te brengen. Het vergt een grote aanpassing, maar ik denk dat we een goede taakverdeling ingevoerd hebben."
...

In de politiezone Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) zijn sinds begin dit jaar twee private bewakingsagenten van Securitas actief, 24 uur per dag en zeven op zeven. Een unicum, want nergens in het land wordt al zo nauw samengewerkt met privéfirma's. Volgens commissaris Geert Verslype, verantwoordelijk voor de snelle respons en het onthaal, verloopt de samenwerking vlot. "Het is en blijft niet simpel mensen uit de privésector en politiemensen samen te brengen. Het vergt een grote aanpassing, maar ik denk dat we een goede taakverdeling ingevoerd hebben."De bewakingsagenten hebben vooral taken aan het onthaal. "Zij krijgen het fysiek onthaal in handen tussen 19 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Ze staan ook in voor de bewaking van het politiecommissariaat. Binnen en buiten zijn zo'n 150 camera's aangebracht die vanuit de dispatching door bewakingsagenten bekeken worden. Ook het toezicht rond het gebouw wordt door bewakingsagenten uitgevoerd", zegt Verslype. "Onze politiezone is ook elk moment van de dag telefonisch bereikbaar. Wie het commissariaat belt met een administratieve vraag zal te woord gestaan worden door een private veiligheidsagent. Indien nodig kan de persoon aan de andere kant van de lijn doorverbonden worden met een politiemedewerker."Volgens de commissaris komen er in de toekomst nog twee veiligheidsagenten bij. "En we kunnen ze gebruiken, want momenteel zitten er negen agenten van ons in de West-Vlaamse politieschool voor een opleiding tot hoofdinspecteur. Daarnaast hebben we momenteel vier man te kort bij de interventiepolitie. Dat betekent dat we 13 mensen missen", gaat Verslype verder. "Als we dan vier bewakingsagenten in kunnen zetten, helpt dat ons enorm. Op die manier kunnen onze agenten zich toespitsen op de kerntaken. Ook de personeelskost wordt gedrukt. In juni recupereren we zeven van de inspecteurs die in de politieschool zitten. Daarnaast komt er een hoofdinspecteur over van Middelkerke. Met de zomer in het vooruitzicht geen overbodige luxe."(JRO)