Je zou het project kunnen samenvatten als nadenken over de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Torhout. Het traject heeft tot doel aanbevelingen te geven en opportuniteiten te zoeken. Het resultaat zal aan het eind voorgelegd worden aan de pastorale teams en aan de bisschop van Brugge. Voor die niet-evidente oefening hebben het centraal kerkbestuur en de stad een deskundige ingeschakeld: de uit Torhout afkomstige Kristof Lataire met zijn bedrijfje Kapittel.
...

Je zou het project kunnen samenvatten als nadenken over de toekomst van het publiek religieus patrimonium in Torhout. Het traject heeft tot doel aanbevelingen te geven en opportuniteiten te zoeken. Het resultaat zal aan het eind voorgelegd worden aan de pastorale teams en aan de bisschop van Brugge. Voor die niet-evidente oefening hebben het centraal kerkbestuur en de stad een deskundige ingeschakeld: de uit Torhout afkomstige Kristof Lataire met zijn bedrijfje Kapittel. De aanzet om na te denken over de parochiekerken in Vlaanderen werd destijds gegeven door Vlaams minister Geert Bourgeois. Hij vroeg om in het kader van het meerjarenplan een strategische visie te ontwikkelen over het lokale kerkenbestand. Een visie over de waarde en toestand van de kerkgebouwen, de buurt waarin ze zich bevinden, hun actuele functie en de eventuele neven-, mede- of herbestemming."Het participatietraject wordt in onze stad getrokken door een kernkapittel", aldus schepen van Erediensten Lieselotte Denolf. "Dat is een twaalfkoppig team, samengesteld vanuit het centraal kerkbestuur, de kerkfabrieken, de parochiale ploegen en het stadsbestuur. Het kernkapittel luistert naar deskundigen inzake de materie, maar wil er ook de bevolking bij betrekken. Iedereen die op de een of andere manier verbonden is met de vijf Torhoutse parochiekerken kan naar de Kapitteldagen komen."Per parochie en geloofsgemeenschap is er een Kapitteldag voorzien, telkens op zaterdag van 9 tot 16 uur. De bijeenkomsten hebben in de kerken zelf plaats en staan open voor iedereen die wil meedenken over de toekomst van de bewuste kerk. Wie intekent, moet wel de volle tijdsduur aanwezig zijn. Voor Sint-Henricus heeft de Kapitteldag op 1 februari plaats, voor Sint-Pieters op 8 februari, voor Sint-Jozef Arbeider op 7 maart, voor Don Bosco op 14 maart en voor Sint-Jozef Wijnendale op 28 maart. De catering wordt door de stad verzorgd."Zo'n toekomstbeeld is geen beslissingsdocument", zegt deken Michel Roggeman. "Het is een inspiratiebundel met ideeën, dromen en aanbevelingen. Wat zijn bijvoorbeeld, naast de erediensten, de mogelijke extra activiteiten in de kerk? Het toekomstbeeld moet inzichten bieden aan het centraal kerkbestuur en de lokale overheid. Kerken zijn zoveel meer dan een gebouw. Ze zijn de plaats waar de geloofsgemeenschap samenkomt, maar dat is slechts één facet. Ze scheppen tevens ruimte voor een droom, het verlangen van de mens naar harmonie, vrede en diep geluk. Midden een wereld van volle agenda's en duizend-en-een prikkels, waarin we vaak een imago moeten ophouden en zoveel mogelijk likes verzamelen, bieden ze een oase van stilte en rust. Een ruimte waar niets moet en waar we terechtkunnen met de dingen in ons leven waar we blij of triest om zijn."