Sinds het begin van de lockdown werd de beurzensector over dezelfde kam geschoren als de evenementensector waarvoor alle deuren dicht gingen door de coronacrisis. "Onze sector is enigszins anders", zo stelt Saskia Soete-De Boosere, CEO van Kortrijk Xpo. "Vakbeurzen verlopen altijd al erg gecontroleerd. Uitgebreide registratiesystemen en badges deden al veel la...

Sinds het begin van de lockdown werd de beurzensector over dezelfde kam geschoren als de evenementensector waarvoor alle deuren dicht gingen door de coronacrisis. "Onze sector is enigszins anders", zo stelt Saskia Soete-De Boosere, CEO van Kortrijk Xpo. "Vakbeurzen verlopen altijd al erg gecontroleerd. Uitgebreide registratiesystemen en badges deden al veel langer hun intrede in onze sector. Meer dan wie ook beschikken we dus over een schat aan gegevens van onze bezoekers waardoor traceerbaarheid vlot mogelijk is. Groot was dan ook onze frustratie toen bleek dat bijvoorbeeld shoppingcentra open mochten blijven, terwijl beurzen onherroepelijk op slot gingen."De beroepsfederatie bemiddelde dan ook wekenlang om een apart statuut te bedingen voor de beurzensector. En dat is er nu: beurzen vallen voortaan onder de bevoegdheid van minister van Economie Nathalie Muylle en worden niet langer als events beschouwd. "Op de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli beslisten we met de regering dat op de beurzensector dezelfde regeling van toepassing wordt als diegene die geldt voor markten en kermissen. Het betekent concreet dat beurzen mogelijk worden vanaf 1 september, indien de toestand natuurlijk niet verslechtert", aldus de minister.Een hele opluchting volgens Saskia Soete-De Boosere. "Uiteraard stond ook bij ons de volksgezondheid steeds voorop, maar we zagen in de ons omringende landen wel concrete data waarop een heropstart mogelijk werd. Die datum ligt nu bij ons op 1 september. Ons team werkt al maanden in het ongewisse en voor hen is het belangrijk te weten dat er weer perspectief is. Niet alleen voor ons trouwens, want naast ons als beursorganisator verloren ook heel wat toeleveranciers zoals standenbouwers, cateraars, hotels en taxibedrijven de afgelopen maanden heel veel inkomsten."