Door Els Deleu
...

Door Els DeleuBij Bethanie werd de laatste tijd heel wat gepland. Het centrum voor bijzondere jeugdbijstand wilde verbouwen en uitbreiden in de Zandstraat, maar kon tijdens die verbouwingen niet op dezelfde plaats blijven. "Onze jongeren hebben natuurlijk recht op een volwaardige oplossing. Dat bleek niet mogelijk op onze huidige locatie en dus moesten we op zoek gaan naar een tijdelijke vestiging", vertelt directeur Rudy Van Eeckhout. Het begeleidingscentrum verhuist in de krokusvakantie 2020 naar de Groeningestraat 34, een vleugel van woonzorgcentrum Sint Vincentius dat ondertussen is verhuisd naar de Houtmarkt. In die vleugel is voorlopig nog de werking van Huis Ter Leye gevestigd, maar zij kunnen begin volgend jaar hun intrek nemen in de nieuwbouw op 't Hoge. Begeleidingscentrum Bethanie focust volledig op jeugdzorg en bestaat uit een verblijf en een dagcentrum. Het gebouw in de Zandstraat werd in 1957 gebouwd en was toen vrij modern. De individuele kamers hadden een lavabo en op elke verdieping waren er badkamers voorzien. In de loop der jaren werd het gebouw regelmatig aangepast maar echte investeringen gebeurden er niet. Er is ook een bijgebouw waar een deel van het dagcentrum, een studielokaal en een aantal burelen in gevestigd zijn. "De nood tot een grondige renovatie drong zich op", vertelt Gunter Spitaels. "We willen meer comfort voor de jongeren. Ook alle nutsleidingen moeten vernieuwd worden. Het zou ook interessanter zijn als de werking van het dagcentrum zich in één gebouw bevindt." Het wordt een combinatie van een grondige verbouwing, een afbraak waar er opnieuw gebouwd zal worden en een aangrenzende nieuwbouw en het moet veel functioneler worden met drie duidelijk te onderscheiden groepen en privacy voor iedereen: de meisjes die er verblijven krijgen een aparte blok, waar alles dicht bij elkaar ligt. De dagbegeleiding die na school en in de vakantie gebeurt, zal in een eigen blok plaatsvinden en ook de administratie en contextbegeleiders krijgen hun lokalen en kantoren in een aparte blok. "Het was ook belangrijk dat we ruimte konden maken voor onze jongeren, dat ze elk een eigen plekje vinden, bij voorkeur met enkele hoekjes en kantjes, want in een vierkante living worden ze soms bekeken", aldus Gunter nog.Aan de verbouwing ging heel wat voorbereiding vooraf. "Ons zorgstrategisch plan werd al in 2017 goedgekeurd", aldus directeur Rudy Van Eeckhout nog. "Voor het masterplan waren drie adviezen nodig. Binnen het pedagogisch advies werd er gekeken of het plan goed geschikt was voor onze werking. Ook het financieel advies was positief. Voor het bouwtechnisch advies moesten we onder meer aantonen welke materialen we gebruiken, of er voldoende ventilatie voorzien was en of we aan de energienormen voldoen. We lieten hiervoor energiescans maken en zullen zorgen voor regenwaterrecuperatie, zonnepanelen en voldoende isolatie. Het gebouw zal klimaatvriendelijker zijn dan wat we nu hebben." Nu ook de minister zijn goedkeuring gaf, staat niets de start van de werken in maart of april nog in de weg. "De duur van de werken wordt nu geschat op anderhalf jaar. In 2023 zouden we moeten terugkeren", zegt directeur Van Eeckhout. "Het wordt een flexibel huis dat polyvalent is opgevat. De jongeren die hier verblijven moeten in een leefgroep kunnen vertoeven, maar zich ook in hun eigen studio mogen terugtrekken."