Hiervan zou maximaal 25 miljoen geleend worden. De leningen zullen een looptijd hebben van 20 jaar. Met al die investeringen zou de schuld aan leningen op het einde van de legislatuur stijgen met ruim 13 miljoen euro. De investeringen werden, volgens het bestuur, ruim ingeschat. Dit om te vermijden dat men voor verrassingen zou komen te staan. De geplande budgetten van 2020 tot 2025 zouden daarenboven telkens ruim positief blijven, zodat een voldoende financiële buffer verzekerd is. Er is dan voor het bestuur ook geen reden om de gemeentebelastingen te verhogen. Er is dan ook geen verhoging ingepland van de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing.
...

Hiervan zou maximaal 25 miljoen geleend worden. De leningen zullen een looptijd hebben van 20 jaar. Met al die investeringen zou de schuld aan leningen op het einde van de legislatuur stijgen met ruim 13 miljoen euro. De investeringen werden, volgens het bestuur, ruim ingeschat. Dit om te vermijden dat men voor verrassingen zou komen te staan. De geplande budgetten van 2020 tot 2025 zouden daarenboven telkens ruim positief blijven, zodat een voldoende financiële buffer verzekerd is. Er is dan voor het bestuur ook geen reden om de gemeentebelastingen te verhogen. Er is dan ook geen verhoging ingepland van de aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing.De grootste investering is zoals verwacht gepland voor de site Bruwier waar in 2021-2022 7,5 miljoen geïnvesteerd wordt in een gloednieuw socio-cultureel centrum op de plaats van het huidige gemeentehuis. In tegenstelling tot eerdere plannen komen daar evenwel geen sociale woningen. Ook de bibliotheek verhuist niet naar dit nieuwe centrum, ze zal uiteindelijk, na de nodige aanpassingswerken in De Ster een nieuw onderkomen vinden. Een andere grote investering wordt voorzien voor de gemeentelijke basisschool 't Mozaïek. In 2021-2022 wordt daar 4,5 miljoen in bijkomende klaslokalen geïnvesteerd. 75 procent van dat bedrag wordt wel gesubsidieerd door de overheid. Voor de herinrichting van de markt van Ichtegem wordt in 2023 dan weer 1,1 miljoen voorzien. Dat project wordt vooraf gegaan door een participatieronde met de omwonenden. Voor dat participatietraject wordt 20.000 euro voorzien. Ook de heraanleg van het speelplein de Bengelberg waarvoor 150.000 euro is voorzien wordt voorafgegaan door een inspraak- en participatieproject. Die kost wordt geraamd op 15.000 euro. De jeugd in Eernegem wordt niet vergeten. Hiervoor worden in de komende jaren 1,9 miljoen euro voor opzij gelegd. De Chiro zou dan haar intrek kunnen nemen in de villa waar nu de buitenschoolse kinderopvang De Kornuit in ondergebracht is. Ook de KSA van Ichtegem kan rekenen op een investering van 300.000 euro voor de renovatie van haar KSA-heem. Bekegem kan dan weer rekenen op een investering van in totaal 500.000 euro voor de creatie van nieuwe parkeerplaatsen.Voor het nieuwe containerpark in de Fabriekweg zou 1,175 miljoen uitgetrokken worden. Maar ook in de wijk de Reiger waar, in samenwerking met Fluvius, geïnvesteerd wordt in een gescheiden rioleringstelsel, wordt een bedrag van 2,5 miljoen euro voorzien tegen het einde van de legislatuur.Niet alleen de Pompentoren (200.000 euro in 2020) wordt, weliswaar met subsidies van de provincie, omgevormd tot een toeristisch observatiecentrum, maar de ganse omgeving wordt uitgebouwd als domein voor stille recreatie. In totaal wordt daarvoor 650.000 euro voor voorzien. De huidige op tafel liggende plannen zouden wel aangepast worden om tegemoet te komen aan het ter beschikking gestelde budget.In alle jeugdlokalen wordt een veiligheidsrondgang uitgevoerd om de noodzakelijke aanpassingen in kaart te brengen, maar ook in verkeersveiligheid wordt geïnvesteerd. De voornaamste aandacht gaat naar voetgangers en fietsers. Jaarlijks wordt een bedrag van 100.000 euro voorzien, zowel voor de renovatie van fietspaden, maar ook voor het herstellen van voetpaden. In 2023 is er zelfs een bedrag van 300.000 voorzien, omdat dan de ganse Bruwiersite aangepakt wordt.Groot-Ichtegem hinkt achterop wat het aanbod aan sociale woningen betreft. Het bestuur engageert zich om tegen 2025 een 80-tal bijkomende sociale woningen te creëren.Speerpunt van het beleid de komende jaren is de uitbouw van het Huis van het Kind, met een lokaal loket voor de kinderopvang. Er komt ook een koelwagen waarmee men de bijna vervallen producten van de lokale warenhuizen in optimale omstandigheden kan ophalen en bewaren. Bepaalde producten zouden dan weer te koop aangeboden kunnen worden in een sociaal kruidenierswinkeltje.