Sinds het rusthuis en de overige diensten van het OCMW Damme centrum verlieten en zich vestigen op een nieuwe site aan de Brouwerijstraat, intussen al ettelijke jaren geleden, staan de gebouwen langs de Kerkstraat in Damme leeg. Het ontbrak of ontbreekt het OCMW en het stadsbestuur nochtans niet aan plannen om een nieuwe bestemming te geven aan deze site.
...

Sinds het rusthuis en de overige diensten van het OCMW Damme centrum verlieten en zich vestigen op een nieuwe site aan de Brouwerijstraat, intussen al ettelijke jaren geleden, staan de gebouwen langs de Kerkstraat in Damme leeg. Het ontbrak of ontbreekt het OCMW en het stadsbestuur nochtans niet aan plannen om een nieuwe bestemming te geven aan deze site. Al in 2014 werd een ambitieus masterplan voorgesteld dat ruimte voorzag voor wonen, toeristisch onthaal, ontspanning, natuurbeleving en 'zacht commerciële functies'. Door tal van praktische en juridische belemmeringen kon dit Masterplan niet goedgekeurd worden. Een aantal elementen werd wel weerhouden en kwam in een visieproject Damme 20.20 dat vorig zomer door het OCMW werd voorgesteld aan de pers. De Damse Brouwers zouden er bier brouwen en ook Lode Vanhoutte van De Damse Kaasmakerij, bekend van het populaire kaasje 'Damse Mokke', zou er activiteiten gaan ontwikkelen. Er was sprake van vier woningen en acht appartementen, een ruimte polyvalente zaal, tentoonstellingsruimte en een weliswaar iets ingeperkte commerciële ruimte voor onder meer boekenwinkeltjes. Intussen blijkt dat De Damse Brouwers, bekend van het Damme Bier, uit het project zijn gestapt. Zij kochten een pand aan in de J. Van Maerlantstraat en vestigden daar een eigen restaurant met microbrouwerij. Lode Vanhoutte van De Damse Kaasmakerij is wel effectief in het project gestapt, bevestigt burgemeester Joachim Coens. "De grote historische schuur in de tuin van het voormalige rusthuis werd inderdaad effectief verkocht aan Lode Vanhoutte", stelt de burgemeester. "Wat de precieze plannen ermee zijn is nu nog niet helemaal duidelijk maar begrijpelijkerwijze zal er daar wel een commerciële functie aan gegeven worden. Sowieso lijkt het aan aanwinst voor het toerisme en de verdere ontwikkeling van de horeca in het centrum. Van aan die schuur is er een prachtig zicht op Damme en dan vooral op de monumentale O.L.V.-kerk. De koper van de schuur heeft ook een koopoptie genomen op de voormalige wasplaats en keuken dus ook deze infrastructuur krijgt mogelijk nog een mooie toekomst. Ook voor de zogenaamde afbraakzone in de Burgstraat - die bestaat uit oude burelen en garages, tussen het hoekhuis met de Kerkstraat en de oude tuinmuur - werd intussen een koper gevonden. Die zone werd verkocht aan bouwbedrijf Van Hamme uit Sint-Kruis." "De grond, met af te breken bebouwing, werd echter wel verkocht onder enkele opschortende voorwaarden, zoals het verkrijgen van een vergunning. Er zullen vier woningen gerealiseerd worden." De aanvraag voor het hele herbestemmingsproject die door het OCMW eind vorig jaar werd ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed werd intussen echter ingetrokken door het nieuwe stadsbestuur, waar het OCMW nu bij ingekanteld is. "We willen inderdaad enkele wijzigingen aanbrengen in de plannen en zullen dan een nieuwe aanvraag indienen", stelt burgemeester Coens. "Onder meer voor wat betreft het toeristisch onthaal zijn er aanpassingen noodzakelijk. We willen voldoende ruimte voorzien voor de kantoren maar zeker ook voor een bezoekerscentrum. Uiteraard moet er ook een depotruimte zijn om het archief in onder te brengen en willen we ruimte voor documentatie en tijdelijke tentoonstellingen." "Ook het Uilenspiegelmuseum moet een plaatsje krijgen. En net zoals in veel andere steden denken we ook aan een shop om typische Damse producten of gadgets met ons logo op te verkopen. Een echt bezoekerscentrum dus waar mensen ook wat kunnen lezen en eventueel een koffie drinken. Ik wil er ook op wijzen dat we nu al gebruik kunnen maken van de infrastructuur want het oude hospitaal is gebruiksklaar gemaakt voor exposities." Vorig jaar vond een deel van het Stadsfestival 'Ik wordt' er plaats en in 2020 zal de site gebruikt worden voor een nieuwe editie van de happening Madammen in Damme.