Sinds het rusthuis en de overige diensten van het OCMW Damme centrum verlieten en zich vestigen op een nieuwe site aan de Brouwerijstraat, intussen al ettelijke jaren geleden, staan de gebouwen langs de Kerkstraat in Damme leeg. Het ontbrak of ontbreekt het OCMW en het stadsbestuur nochtans niet aan plannen om een nieuwe bestemming te geven aan deze site.
...