"We hadden de viering van ons dertigjarig bestaan in 2017 enigszins anders voorgesteld", aldus bestuurslid van de Vrienden van het Godelievemuseum Dirk Vermeersch. "Er was niet alleen het wegvallen van de ondersteuning vanaf 2018 door het provinciebestuur, maar we ontvingen ook een brief van het ministerie van Cultuur dat in hetzelfde jaar de aanvullende subsidie voor tewerkstelling voor DAC-projecten wegviel. Dat betekent dat onze werknemer ons vanaf november moet verlaten", vult secretaris Luc Lootens verder aan.
...