"We hadden de viering van ons dertigjarig bestaan in 2017 enigszins anders voorgesteld", aldus bestuurslid van de Vrienden van het Godelievemuseum Dirk Vermeersch. "Er was niet alleen het wegvallen van de ondersteuning vanaf 2018 door het provinciebestuur, maar we ontvingen ook een brief van het ministerie van Cultuur dat in hetzelfde jaar de aanvullende subsidie voor tewerkstelling voor DAC-projecten wegviel. Dat betekent dat onze werknemer ons vanaf november moet verlaten", vult secretaris Luc Lootens verder aan.
...

"We hadden de viering van ons dertigjarig bestaan in 2017 enigszins anders voorgesteld", aldus bestuurslid van de Vrienden van het Godelievemuseum Dirk Vermeersch. "Er was niet alleen het wegvallen van de ondersteuning vanaf 2018 door het provinciebestuur, maar we ontvingen ook een brief van het ministerie van Cultuur dat in hetzelfde jaar de aanvullende subsidie voor tewerkstelling voor DAC-projecten wegviel. Dat betekent dat onze werknemer ons vanaf november moet verlaten", vult secretaris Luc Lootens verder aan."Momenteel bieden we op de abdijsite voor de vele toeristen niet alleen de mogelijkheid tot een museumbezoek en een gidsbeurt, maar sedert 2017 ook de filmvoorstelling Credo, de Kraai. Met wat goede weersomstandigheden mogen we aannemen dat we eind 2019 wellicht 10.000 bezoekers halen voor onze film", vertellen Luc en Dirk verder. "De algemene vergadering besliste, ondanks het wegvallen van onze medewerker, om de werking verder te zetten en toch nog projecten te realiseren", aldus Luc Lootens. Zo wordt nog steeds gezocht naar objecten om de museumcollectie uit te breiden. Recent kon nog een volksboekje omtrent de H. Godelieve, een houten beeld van de H. Rochus uit de Gistelse kerk (beiden uit 18de eeuw), een middeleeuws pelgrimsinsigne van de H. Cornelius van Snaaskerke en een bedevaartsvaantje (17de eeuw) aangekocht worden."Voor de vele bezoekers is het belangrijk dat we vanaf 2020 voorzien in een nieuwe film die op een moderne wijze alle historische feiten over het leven van Godelieve bundelt. Nu het script van Tussen Water en Wolken klaar is, kunnen we tijdens de zomer starten met de filmopnames", vult Dirk verder aan."Afgesproken is dat mijn taken zullen overgenomen worden door de bestuursleden en een aantal vrijwilligers", verduidelijkt museummedewerker Hans Gryspeert. "Voor het openhouden van het museum en het afspelen van de nieuwe film in 2020 zullen we op zoek gaan naar een aantal extra vrijwilligers. Door het wegvallen van Hans moeten we helaas zowel de openingsperiode als de -uren inkrimpen", vult bestuurslid Johan Verhaeghe aan. "De aanwezigheid van een museum met een filmvoorstelling in de abdij is ongetwijfeld de beste reclame voor onze Godelieveprocessie die in 2017 de erkenning als Immaterieel Cultureel Erfgoed ontving. Een abdijbezoek motiveert ongetwijfeld de bezoekers om onze processie bij te wonen", besluit de voorzitter van het processiecomité Toon Beelaerts.Om zowel de toekomstige werking in de abdij als het bestaan van de processie te verzekeren, hadden het kerkbestuur, het processiecomité en de Vrienden van het Godelievemuseum een drietal gesprekken met het nieuwe stadsbestuur. Na enige aarzeling besliste het bestuur om een jaarlijkse editie van de processie te blijven ondersteunen. Ondanks het feit dat in het beleidsplan 2020-2025 de waardering van het vrijwilligerswerk hoog aangeschreven staat, besliste het stadsbestuur om geen symbolisch bedrag te geven aan de vrijwilligers die vanaf 2020 gedurende het jaar de museumwerking zullen verzekeren.