Aanvankelijk zou de beslissing tegen eind juni vallen. Nadien werd dan begin september gezegd. Het schepencollege is er evenwel nog altijd niet uit. "We staan nog met heel wat andere grote projecten en in geval van een nieuw zwembad gaat het om een heel groot bedrag", zeg...