Er werd na de zaterdagavondmis een cheque overhandig...