Donderdag 25 juni diende het Vlaamse Departement Omgeving beroep in tegen de komst van het nieuwe kunstgrasveld. Het departement oordeelt dat er geen wettelijke vergunningsbasis is voor het kunstgrasveld. "Volgens het Vlaams Departement Omgeving is het aanleggen van een kunstgras voetbalveld in Keiem om een andere locatie aan te snijden", reageert eerste schepen Marc Deprez.
...

Donderdag 25 juni diende het Vlaamse Departement Omgeving beroep in tegen de komst van het nieuwe kunstgrasveld. Het departement oordeelt dat er geen wettelijke vergunningsbasis is voor het kunstgrasveld. "Volgens het Vlaams Departement Omgeving is het aanleggen van een kunstgras voetbalveld in Keiem om een andere locatie aan te snijden", reageert eerste schepen Marc Deprez. "Men is ook bang dat het afgraven van 25 cm aarde moeilijkheden zal geven om van dit terrein opnieuw landbouwgrond te maken. Maar het is al van in 1971 als recreatiegebied aangeduid, terwijl de gewestplannen pas in 1979 zijn opgemaakt. Op menselijk vlak vind ik dat zeer jammer, zeker voor de meer dan 200 jeugdspelers die hier hun creatieve vrijetijdsbesteding kregen aangeboden. Het wordt moeilijk om nu iets te creëren waar ze op een volwaardige wijze aan hun trekken kunnen komen en in optimale omstandigheden hun sport kunnen uitoefenen", klinkt het. "Het was de bedoeling dat dit kunstgrasveld voorlopig was, een oplossing voor vijf jaar waarna ze naar een nieuwe locatie zouden kunnen verhuizen. We moeten nu wachten op het arrest van de bestendige deputatie die zich zal uitspreken over het dossier tegen uiterlijk 25 november. Intussen nam het stadsbestuur een studie- en adviesbureau onder de arm om de belangen van het stadsbestuur te behartigen binnen de beroepsprocedure." Intussen wordt gekeken naar een plaats voor de nieuwe sportsite van Keiem. "In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden zoekzones ten zuiden van de gemeentekern naar voor geschoven voor de realisatie van de nieuwe sportsite. Dat zou kunnen op het punt aan de Warande, tussen de Keiemdorpsstraat en de Oostendestraat, maar niet ter hoogte van wijk en toch vlakbij het dorp. We hopen uiteraard op een gunstig advies van de bestendige deputatie, zodat we het kunstgras voetbalveld kunnen realiseren, zeker voor de meer dan 200 jeugdspelers en hun ouders."(ACK)