Bernard gaf lange tijd les aan de universiteit van Brazzaville, toen hij een studiebeurs te pakken kreeg om zich verder te specialiseren. Zo kwam hij aanvankelijk in het Belgische Gembloux terecht. In een straatgesprek wissel je niet vlug eventjes CV's uit, maar uit het gesprek maak ik op dat hij nadien nog acht jaar aan de universiteit in Gent vertoefde . "Aan het Boerekot," buldert-ie. En je zou warempel gaan geloven dat hij een vrolijke olijkerd is. Maar zijn gelach smukt slechts zijn façade op, zo merk je snel snel wanneer blijkt dat hij met lede ogen toeziet op hoe de bevolking van zijn kleine land verhongert. Zijn land is Congo-Brazzaville, niet te verwarren met wat hij RDC noemt, Républic du Congo, het land dat vroeger een Belgische kolonie was en aan de andere kant van de Kongorivier ligt.
...