Danny Lefebvre zag dat er op vrijdag 28 juni gestart werd met het beregenen van de sporttereinen in Poperinge. Hij stelde vast dat het nodige water hiervoor uit het bufferbekken langs de Frans-Vlaanderenweg kwam. "Eerst heeft men het waterbekken aan de Frans-Vlaanderenweg voor de neus van de landbouwers leeggezogen, met later captatieverbod tot gevolg", vertelt Danny Lefebvre nu. "Ten tweede: het is absurd nu in volle warmte de graspleinen te beregenen. Ze komen van nature toch bruin en zullen bij de eerste regen weer groen worden. Tal van mensen, zelfs niet-landbouwers spreken me hierover aan. Het is frustrerend vast te stellen dat de weiden en velden naast de sportinfrastructuur gewoon teniet gaan, daar het vo...

Danny Lefebvre zag dat er op vrijdag 28 juni gestart werd met het beregenen van de sporttereinen in Poperinge. Hij stelde vast dat het nodige water hiervoor uit het bufferbekken langs de Frans-Vlaanderenweg kwam. "Eerst heeft men het waterbekken aan de Frans-Vlaanderenweg voor de neus van de landbouwers leeggezogen, met later captatieverbod tot gevolg", vertelt Danny Lefebvre nu. "Ten tweede: het is absurd nu in volle warmte de graspleinen te beregenen. Ze komen van nature toch bruin en zullen bij de eerste regen weer groen worden. Tal van mensen, zelfs niet-landbouwers spreken me hierover aan. Het is frustrerend vast te stellen dat de weiden en velden naast de sportinfrastructuur gewoon teniet gaan, daar het voor de landbouwers gewoon niet te betalen is. Dat het stadsbestuur met openbare middelen kan werken is oneerlijke concurrentie.""De kritiek van raadslid Lefebvre is toch behoorlijk tendentieus en overgoten door een dosis populisme, wat heel erg jammer is", reageert burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). "Het klopt niet dat wij het bekken aan de Frans-Vlaanderenweg eerst leeggezogen hebben voor de neus van de landbouwers. Tot zolang er geen captatieverbod was, maakten wij zoals iedereen gebruik van het bekken. Maar de heer Lefebvre vergeet eraan toe te voegen dat we er wel eerst door een handige ingreep voor gezorgd hebben dat het bekken boordevol stond, wat voorheen nooit zo was.""Maar ondertussen is er een captatieverbod dat de stad Poperinge overstijgt. Niemand mag nog water halen uit de waterlopen en bekkens. Dat heeft niet specifiek iets met Poperinge te maken en al zeker niet met het gebruik van water voor sportvelden, zoals de heer Lefebvre ten onrechte suggereert: 'captatieverbod tot gevolg'. Dit is er echt over. Het captatieverbod sloeg aanvankelijk op het hele IJzerbekken", aldus nog de burgemeester."Momenteel hebben we al één keer onze velden beregend met gezuiverd afvalwater, afkomstig van het zuiveringsstation van Aquafin. Net zoals de stad Ieper trouwens. Dat zal ook nog één keer gebeuren. We hebben aangedrongen om dit pas 's avonds te doen, maar omdat het station van Aquafin sluit om 16 uur is dat blijkbaar een probleem. Ik begrijp dat dit frustraties opwekt. We zoeken naar een haalbare oplossing, maar dat is niet evident.""De redenering van de heer Lefebvre over oneerlijke concurrentie kan ik daarentegen maar moeilijk begrijpen", vervolgt Christof Dejaegher. "Hoe komen wij nu in oneerlijke concurrentie terecht? We zitten in de sector van de sportvelden, niet in de productie van voeders en gewassen. Wij doen zoals elke goede huisvader zou doen, namelijk zorgen voor zijn patrimonium. Mochten anderen (grijs) water kunnen gebruiken, dan zouden ze dat ook doen. Er worden jaarlijks heel veel openbare middelen geïnvesteerd om onze sportverenigingen goede infrastructuur te kunnen bezorgen. Moeten wij dan al die publieke middelen zomaar verloren laten gaan, louter en alleen omwille van de symboliek? De heer Lefebvre of zijn partij zouden dan ook op de eerste rij staan om daarop kritiek te geven. De beslissingen van hogere overheden hebben wij ook wel niet zelf geschreven. Wij maken gewoon gebruik van wat mag en in ons geval kan dat en mag dat. Het is hard en spijtig voor wie door de natuur hard getroffen wordt. We vinden dat ook allesbehalve goed en aangenaam. We zouden het liever anders willen, maar zijn daarom toch nog niet fout, juist omdat we zorg willen dragen voor het publieke bezit?", besluit de burgemeester. (AHP)