Danny Lefebvre zag dat er op vrijdag 28 juni gestart werd met het beregenen van de sporttereinen in Poperinge. Hij stelde vast dat het nodige water hiervoor uit het bufferbekken langs de Frans-Vlaanderenweg kwam. "Eerst heeft men het waterbekken aan de Frans-Vlaanderenweg voor de neus van de landbouwers leeggezogen, met later captatieverbod tot gevolg", vertelt Danny Lefebvre nu. "Ten tweede: het is absurd nu in volle warmte de graspleinen te beregenen. Ze komen van nature toch bruin en zullen bij de eerste regen weer groen worden. Tal van mensen, zelfs niet-landbouwers spreken me hierover aan. Het is frustrerend vast te stellen dat de weiden en velden naast de sportinfrastructuur gewoon teniet gaan, daar het vo...