Alle bewoners en medewerkers van het woon-zorgcentrum met een site in Tielt en een site in Wakken (goed voor 221 bewoners en 212 medewerkers) werden getest op vraag van de overheid. Daarnaast werden ook de medewerkers van Domein Kloosterhof en Residentie Mandelycke (assist...

Alle bewoners en medewerkers van het woon-zorgcentrum met een site in Tielt en een site in Wakken (goed voor 221 bewoners en 212 medewerkers) werden getest op vraag van de overheid. Daarnaast werden ook de medewerkers van Domein Kloosterhof en Residentie Mandelycke (assistentiewoningen) en thuiszorg Integra getest. Iedereen testte negatief. Directeur Jan Braekevelt is hiermee natuurlijk bijzonder opgetogen. "Dit resultaat konden we alleen maar behalen doordat al onze medewerkers de strikte maatregelen ter harte hebben genomen. Maar we zijn er ons van bewust dat dit een momentopname is. Want zolang er geen medicatie of vaccin is, blijven onze bewoners kwetsbaar en zullen wij die extra inspanning moeten blijven volhouden en de aandacht niet laten verslappen!"Sinds deze week kan beperkt bezoek weer, uiteraard onder voorwaarden. De nieuwe bezoekregeling ziet er als volgt uit: sinds 18 mei is in Domein Kloosterhof en Residentie Mandelycke, rekening houdend met de bubbel, bezoek in beperkte mate mogelijk. Voor wzc Samen site Tielt kon bezoek weer sedert 19 mei en in wzc Samen site Wakken zal dit mogelijk zijn vanaf 25 mei."Uiteraard zal bezoek op de kamer in de beide woonzorgcentra nog niet haalbaar zijn. We moeten alert blijven om covid-19 buiten te houden", besluit de directeur. (KB)Info: jan.braekevelt@gvo.be, www.facebook.com/Domeinkloosterhof