Ben Wuyts (72) woonde veertig jaar lang in Deurle en kwam eind 2018 in Oostende wonen. Hij studeerde geschiedenis en werkte jarenlang als directeur in het buitengewoon onderwijs voor jongeren met een beperking. Vanuit die ervaring publiceerde hij al enkele boeken. Hij behaalde de professor Jan Dhondtprijs voor de beste lespraktijk als aggregaatsstudent voor het secundair onderwijs.
...

Ben Wuyts (72) woonde veertig jaar lang in Deurle en kwam eind 2018 in Oostende wonen. Hij studeerde geschiedenis en werkte jarenlang als directeur in het buitengewoon onderwijs voor jongeren met een beperking. Vanuit die ervaring publiceerde hij al enkele boeken. Hij behaalde de professor Jan Dhondtprijs voor de beste lespraktijk als aggregaatsstudent voor het secundair onderwijs. "Maar ik ben altijd bezig gebleven met geschiedenis", vertelt hij. Vandaag publiceert Ben het boek 'In wiens woorden kunnen we wonen? Religie en ideologie in historisch perspectief'. "Mijn vrouw werd ernstig ziek. Tijdens haar behandeling kon ik mijn gedachten verzetten door geschiedenisboeken te lezen. Ik begon me af te vragen: hoe komt het dat mensen zo agressief en toch ook goed zijn? Heeft het te maken met opvoeding? Ook godsdienst speelt hier een belangrijke rol in. Ik ben beginnen studeren en uiteindelijk heb ik me zo'n vier jaar bezig gehouden met dit boek."In het boek komen drie religies jodendom, christendom en islam aan bod. Verschillende ideologieën worden besproken. Ben Wuyts plaatst alles in een historisch perspectief. Ook machtsmechanismen en het steeds terugkerend gedrag van totalitaire machthebbers vroeger en nu komen aan bod. "Voor wie dit boek bedoeld is? Voor een zo breed mogelijk publiek, hoop ik", lacht hij. "Ik heb altijd al de reputatie gehad dat ik een moeilijk thema op een eenvoudige manier kan uitleggen, zonder het niveau te verlagen. Tot nu toe kreeg ik heel wat goede reacties op het boek. Ook enkele kritische, maar dan ga ik met plezier in dialoog." Bovenal wil de auteur een positieve boodschap uitdragen met zijn boek. "Klopt, mensen deugen eigenlijk wel.""Of er nog een volgend boek komt? Ik ben geïntrigeerd door dictators als Mao, Franco... Hoe kan het dat mensen hen volgen? Je ziet dat dergelijke mensen vaak aan de macht komen na een woelige periode in de geschiedenis. Eén leider biedt op dat moment houvast. Wat verstaan wij eigenlijk onder democratie? Dat vind ik bijzonder boeiende vragen."