De gemeentelijke dienst Mens & Vrije Tijd en Dirk Claerhout - verwoed verzamelaar van alles wat zijn geboortedorp aanbelangt - hebben elkaar echt wel gevonden. Na twee eerdere tentoonstellingen loopt er alweer eentje in de parochiekerk. 'Beminde Parochianen' belicht het leven van 26 priesters en paters-missionarissen die in Beveren geboren of gewijd zijn, 35 pastoors die er effectief dienst hebben gedaan en - ze waren er tot het jaar 1939 - 50 Beverense onderpastoors.
...

De gemeentelijke dienst Mens & Vrije Tijd en Dirk Claerhout - verwoed verzamelaar van alles wat zijn geboortedorp aanbelangt - hebben elkaar echt wel gevonden. Na twee eerdere tentoonstellingen loopt er alweer eentje in de parochiekerk. 'Beminde Parochianen' belicht het leven van 26 priesters en paters-missionarissen die in Beveren geboren of gewijd zijn, 35 pastoors die er effectief dienst hebben gedaan en - ze waren er tot het jaar 1939 - 50 Beverense onderpastoors. "Terwijl ik vorig jaar 'Remember Bremer' aan het afbreken was, kwam Leo Lepee van de kerkfabriek vragen wat ik volgend jaar zou doen. Wat volgde, was een soort van zucht van mijn kant", glimlacht Dirk Claerhout. "Een mooie tentoonstelling uitwerken, is telkens een jaar werk. En ik heb al een voltijdse job! Zou je niet iets doen rond de pastoors en de geestelijken van Beveren, ging hij verder. Ik verzamelde de voorbije dertig jaar enorm veel materiaal: doodsprentjes, prentjes van priesterwijdingen, affiches, kranten en 2.500 parochiebladen van 1957 tot nu. In 1999 kreeg ik de soutane van pastoor Deschrijver. Hij zwierf uit en was nooit pastoor in Beveren maar schreef wel vijftien boeken over zijn geboortedorp. Ik heb ze allemaal en haalde er veel informatie uit. Hoe we er in geslaagd zijn om tot in het jaar 1577 terug te gaan? Wel, priester Dejonckheere, pastoor in de jaren 1900, heeft een Liber Memoralis geschreven waarin de geschiedenis van de parochie vanaf 1577 wordt belicht. In de sacristie van de kerk ligt oud tot zeer oud archiefmateriaal. Ik heb dat mogen inkijken van de kerkfabriek. 'Westhoek Verbeeldt' en de website 'Historische Kranten' waren een echte meerwaarde en Leo Bonte en ik zijn ook naar het Bisdom gegaan. Ik heb het gros van de teksten en beeldmateriaal aangebracht; Leo heeft alles herwerkt en verfijnd. Iets wat ik zeker ook wil opmerken, is dat oud-Bevernaar Dirk Cailliau van alle priesters die in de kerk aan bod komen, de familiestamboom heeft gemaakt." Dirk vertelt dat na zoveel opzoekwerk zijn taak er nog niet op zit. "Ik heb mij geëngageerd om nog tot en met 11 november elke dag van 14 tot 17.30 uur de tentoonstelling open te houden. Ik vind het immers belangrijk om de bezoeker nog wat extra uitleg te geven en ik wil de expo ook niet onbewaakt achter laten. Laat me nog afsluiten met enkele anekdotes. Pater Theodore Brutsaert van Beveren werd missionaris in Congo en tijdens de eerste Afrikareis van koning Boudewijn ontmoetten de twee elkaar. Op een gegeven moment vroeg de koning om naar het toilet te kunnen gaan. Waarop pater Brutsaert hem de vraag stelde 'of het voor de kleine of de grote boodschap was'. Ik moet de lezer het antwoord schuldig blijven", glimlacht Dirk. "Leo De Geeter die van 1924 tot 1926 in Beveren onderpastoor was, is dan weer de man aan wie Beveren haar Heilig Hartzaal dankt. Hij haalde geld op bij de inwoners, deed zelf ook een schenking en liet ze bouwen door metsers en boerenzonen uit de streek. Op korte tijd creëerde hij een zeer grote verdienste. In 2024 is de zaal honderd jaar. Meteen ken je ook het onderwerp van de tentoonstelling die ik in dat jaar plan uit te werken." (AB)