Belforttoren gaat tijdelijk dicht voor restauratie

"Er zal 10 jaar nodig zijn om alle werken uit te voeren", aldus Jef Verschoore. (Foto DS)
Redactie KW

Ieper doet het goed op het vlak van binnenrijven van Vlaamse subsidies. Vorige week raakte bekend dat er voor de werking van het In Flanders Fields Museum en Yper Museum de komende vijf jaar 600.000 euro extra komt van de Vlaamse regering. Deze week kwam daar nog eens 8,7 miljoen euro bij voor de restauratie van de historische Lakenhallen en belfort. Beide musea blijven toegankelijk, alleen de belforttoren zal een tijdje niet toegankelijk zijn.

Ieper kreeg in maart vorig jaar al 600.000 euro voor restauratie van de Lakenhallen en belfort. “Deze subsidie was voor de restauratie van het dak van de vleugel waar zich nu het Yper Museum bevindt”, vertelt schepen Jef Verschoore. “We konden ook de kelder droogmaken, hebben enkele kleinere restauraties van houten deuren kunnen doen en plaatsten een beperkt aantal achterzetramen. De Vlaamse overheid ging ermee akkoord dat deze ingrepen vervroegd zouden gebeuren voor de opening van het Yper Museum. Dit kadert allemaal in het dossier ‘beheersplan Lakenhallen’ dat we een eerste keer presenteerden aan Vlaams minister-president Bourgeois en zijn kabinet op 15 september 2016.”

Restauraties

Er vonden al heel wat vooronderzoeken plaats. Schepen Verschoore: “Een restauratie van de buitenkant van het monument bleek noodzakelijk, net als kleinere onderhouds- en instandhoudingswerken. Gezien de grootte en graad van afwerking zijn er aanzienlijke budgetten nodig voor deze restauratie- en aanpassingswerken. Uit het beheerplan bleek er ook duidelijk dat deze restauratiewerken op relatief korte termijn – 10 jaar – noodzakelijk zijn om het monument te vrijwaren voor verder verval. Daarom hebben we beslist een meerjarenpremieovereenkomst aan te vragen.”

Het goedgekeurde beheersplan omvat zes fases. “Je mag rekenen dat er ongeveer 10 jaar nodig zal zijn om deze zes fases volledig voor te bereiden en uit te voeren. Het is de bedoeling de werken zo te laten verlopen dat de beide musea steeds open kunnen blijven. In de eerste fase, de restauratie van het belfort, zal er wel geruime tijd geen bezoek aan het belfort mogelijk zijn. Dit omvat alle restauratieve werken aan de buitenschil van de Lakenhallen. Gezien er in het interieur al grote ingrepen gebeurden in de periode 2010-2012 en nu ook weer in 2017-2018, kan men ervan uitgaan dat hiermee de grootste werken aan de Lakenhallen al uitgevoerd zijn. Anderzijds kan je bij een historisch gebouw als de Lakenhallen nooit uitsluiten dat toch ineens de noodzaak blijkt om bepaalde ingrepen uit te voeren.” Niet de volledige kostprijs van de werken is gesubsidieerd. “De kostprijs van de werken is geraamd op 11,8 miljoen euro. Daarvan is 10,9 miljoen euro voor 80 procent subsidieerbaar, dus 8,7 miljoen euro is voor de rekening van Onroerend Erfgoed. De rest is voor de rekening van de stad: 3,1 miljoen euro. Daarnaast vallen ook nog de btw en de erelonen van het studiebureau ten laste van de stad.”

Planning werken

2020: Fase 1: stabiliseren, schoren en restaureren van lantaarn, dak en torens van belforttoren. Ook gevelwerken, buitenschrijnwerk en betonrestauratie van het interieur.

2021: Fase 2: dakwerken, gevelwerken en buitenschrijnwerk aan de wester-Coomansvleugel aan linkerkant Grote Markt.

2022: Fase 3: dakwerken, gevelwerken en buitenschrijnwerk oostervleugel aan rechterkant Grote Markt.

2023: Fase 4: dakwerken, gevelwerken en buitenschrijnwerk aan noorder- en Coomansvleugel.

2024: Fase 5: dakwerken raadzaal, gevelwerken Ypermuseum en buitenschrijnwerk. Fase 6: dakwerken, gevelwerken en buitenschrijnwerk aan het Nieuwerck.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier