Het in 1975 opgerichte Feest- en Sportcomité van het WZC Sint-Remigius, dat activiteiten organiseerde en zich inzette voor het welzijn v...

Het in 1975 opgerichte Feest- en Sportcomité van het WZC Sint-Remigius, dat activiteiten organiseerde en zich inzette voor het welzijn van de bewoners, zette in 2016 een punt achter zijn werking. De middelen waar de vzw nog over beschikte, werden geschonken aan het OCMW voor het woonzorgcentrum. Een deel daarvan werd nu gebruikt voor de aanschaf van een 'BelevenisTafel'. Dit interactief instrument, met honderden mogelijkheden, kan door de ergo en animatie op alle afdelingen gebruikt worden. Dit laat hen toe om met weinig voorbereiding meer activiteiten in de voormiddag te organiseren om de bewoners te laten ontspannen. De belevenistafel kostte een kleine 10.000 euro. (JG)