Beleidsplan Ruimte Brugge bepaalt hoe provinciehoofdstad er in 2050 zal uitzien

Hoe zal Brugge er in 2050 uitzien? © Musea Brugge
Stefan Vankerkhoven

Hoe moet Brugge er in 2050 uitzien? Het stadsbestuur keurde maandag de conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte Brugge goed. Deze nota wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening en aan zestig middenveldorganisaties. Eind maart start een publieke raadpleging bij de Bruggelingen.

Met het Beleidsplan Ruimte Brugge vertaalt het stadsbestuur de Vlaamse ‘betonstop’ (bouwshift) naar de lokale realiteit. Volgens schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon (CD&V) betekent de bouwshift geenszins dat er niet meer mag worden gebouwd: “Maar het bouwen moet slim en doordacht gebeuren, met plaats en aandacht voor natuur en water. We zullen ‘verdichten’ en zoeken een kwaliteitsvol en duurzaam evenwicht tussen de open en de bebouwde ruimte.”

Klimaatverandering

Zo moet het lokaal beleidsplan ervoor zorgen dat er plaats is voor water bij hevige regenval, dat er voldoende koele plekken gecreëerd worden in de stad, als het te warm wordt. En dat Brugge voldoende water kan opvangen voor later gebruik, als het te droog wordt. “We richten de ruimte in onze stad zodanig in dat we om kunnen met de klimaatverandering. Ons kader moet instaan voor de vermindering van de CO2-uitstoot en voor voldoende hernieuwbare energie”, vervolgt Franky Demon.

Volgens burgemeester Dirk De fauw zal het beleidsplan de kansen voor duurzame mobiliteit versterken: “We willen in onze Brugse ruimte meer focussen op zachte vervoersmodi, zoals stappen, fietsen en openbaar vervoer. Maar we willen ook de korte keten versterken in onze voedselbevoorrading en dus voldoende plaats bieden voor landbouw en ook de biodiversiteit versterken in onze stad. Tegelijkertijd zien we dat er nood is aan een meer sociaal zorgende samenleving.”

Vijf ambities

“We zetten de lijnen uit voor leefbare buurten, met aandacht voor onze polderdorpen en kleinere kernen, zoals Zeebrugge. Ons beleidplan moet ook aandacht hebben voor de veranderende woonnoden, die we betaalbaar moeten houden.”

Concreet vertrekt de strategische beleidsnota, die een beeld schetst van wat Brugge in 2050 wil zijn, vanuit vijf ambities. 1. Om Brugge aantrekkelijk te houden als woon- en leefomgeving is open ruimte essentieel. Het plan wil bossen, meersen en polders verbinden naar de binnenstad via parken, tuinen en andere groenelementen.

2. Brugge wil niet meer inwoners aantrekken, maar groeien in kwaliteit. “Geen enkel woonuitbreidingsgebied zal nog aangesneden worden”, benadrukt Franky Demon. Door de vergrijzing en de toename van de eenoudergezinnen zal de beschikbare ruimte om te wonen zuiniger, slimmer en efficiënter moeten ingenomen worden. Daarbij wordt wonen verweven met ondernemen en recreatie.

Onder de kerktoren

3. Zorg voor het erfgoed, niet alleen in de binnenstad. Dat betekent kastelen, kloosters en hoeves in het ommeland een actuele betekenis en bestemming geven. Zo denkt Brugge mee aan een toekomstige bestemming voor de Abdij van Zevenkerken.

4. Dagdagelijkse voorzieningen moeten ‘onder de kerktoren’ aangeboden kunnen worden. Van bakker over slager tot buurtwinkels naar crèche. Brugge moet een netwerk van buurten worden.

5. De stads moet een magneet voor de regio blijven : een aantrekkingspool, waar bewoners van andere gemeenten komen werken. Grote ontwikkelingen zullen aan de westzijde van de stad worden voorzien: van Zeebrugge tot de zuidelijke stadsgrens, wegens de ontsluiting via spoor, kanaal Gent-Oostende en E40. Daarbij wil Brugge een voorloper zijn in duurzame energie, in de vorm van een warmtenet en plaats voor windturbines.

Inspraak

“Stap voor stap moet deze strategische visie gerealiseerd worden. Met inspraak van de bevolking”, aldus Dirk De fauw. Eind maart start een publieke raadpleging, die zestig dagen zal duren. Eind dit jaar zou de Brugse gemeenteraad de plannen definitief moeten goedkeuren, zodat ze vanaf 2023 kunnen uitgevoerd worden….

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.