Na vele jaren dezelfde belastingsvoet te hanteren, heeft het gemeentebestuur van Oostrozebeke beslist om vanaf 2020 een belastingverhoging door te voeren. "We doen dat om aan de wensen en eisen van onze bevolking en bedrijven te kunnen voldoen en tezelfdertijd financieel gezond te blijven", aldus de burgemeester.
...

Na vele jaren dezelfde belastingsvoet te hanteren, heeft het gemeentebestuur van Oostrozebeke beslist om vanaf 2020 een belastingverhoging door te voeren. "We doen dat om aan de wensen en eisen van onze bevolking en bedrijven te kunnen voldoen en tezelfdertijd financieel gezond te blijven", aldus de burgemeester.Heel concreet betekent dit dat de personenbelasting sinds 1984 ongewijzigd op 7 procent gebleven was, maar vanaf 2020 zal stijgen naar 7,5 procent. De onroerende voorheffing, die in 2014 licht gestegen was, zal vanaf 2020 van 820 naar 1020 opcentiemen stijgen, maar wat betekent die stijging nu in de portemonnee van de modale Oostrozebekenaar? Voor een modaal Oostrozebeeks gezin met een gemiddeld inkomen van 31.525 euro per persoon en een gemiddeld KI van 669 komt dat concreet neer op een stijging van 44,07 euro per belastbaar persoon (personenbelasting) en 94,89 euro per gezin (onroerende voorheffing). Een gemiddeld Oostrozebeeks bedrijf met een KI van 1000 zal daardoor 141,83 euro extra onroerende voorheffing moeten betalen, samen met een algemene bedrijfsbelasting van 125 euro.Deze extra inkomsten vertegenwoordigen ongeveer 900.000 euro op jaarbasis ten opzichte van een totaal geraamde belastinginkomst van 5.900.000 euro per jaar (personenbelasting, onroerende voorheffing, algemene personenbelasting, bedrijfsbelasting...).Wanneer met deze verhoging ook eens gekeken wordt naar het financieel profiel van soortgelijke omliggende gemeenten en provinciale gemiddelden, dan zullen de Oostrozebeekse belastingvoeten nog steeds lager of gelijk liggen. Het provinciaal gemiddelde van de personenbelasting bedraagt 7,7 procent en de onroerende voorheffing 1116 - cijfers op basis van 2018, die ongetwijfeld in 2020 zullen stijgen. Deze extra belastinginkomsten moeten ervoor zorgen dat de gemeente de financiële draagkracht zou hebben om 6,8 miljoen euro aan extra leningen op te nemen tegen 2025 en de bestaande 20,9 miljoen aan investeringen te kunnen helpen financieren.Het gros aan investeringen die zich de komende jaren opdringen, vinden hun oorsprong in openbare werken, waarbij elk dossier te maken krijgt met het verhaal van gescheiden rioleringen. Ook zorgt de huidige samenleving ervoor dat de gemeente meer en meer inspanningen moet leveren om aan de eisen en wensen van de burgers te voldoen en dat resulteert vaak in de noodzaak aan extra dienstverlening. (CLY)