Onder andere Gella Vandecaveye, Lien Van de Kelder en Dominique Persoone kwamen hun creatie persoonlijk voorstellen. Andere BV's die aan verjaardagsproject meewerken zijn onder meer Louis Talpe, Kim Clijsters, Peter Van Den Be...