Piet was al geruime tijd met zijn gezondheid op de sukkel en verbleef momenteel in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in zijn stad. Daar is hij ook overleden. Hij laat vier kinderen na: Kris (met Kaat Decloedt), Gab (met Christa Lagrou), Mic (met Roel Leroy) en Marion (met Werner Van Steen). Er zijn diverse kleinkinderen en achterkleinkinderen.
...

Piet was al geruime tijd met zijn gezondheid op de sukkel en verbleef momenteel in het woonzorgcentrum Sint-Augustinus in zijn stad. Daar is hij ook overleden. Hij laat vier kinderen na: Kris (met Kaat Decloedt), Gab (met Christa Lagrou), Mic (met Roel Leroy) en Marion (met Werner Van Steen). Er zijn diverse kleinkinderen en achterkleinkinderen.Piet was net als zijn vrouw Arlette uit Halle nabij Brussel afkomstig. Zijn vader Victor voetbalde bij Cercle Halle, turnde bij de Sint-Martinusgilde en kaatste, de typische lokale balsport. Piet trad in zijn voetsporen en bewees zijn sportieve talent in het voetbal, het kaatsen en vooral het turnen. In 1952 behaalde hij aan het Sportkot van de Leuvense universiteit het masterdiploma lichamelijke opvoeding.Na zijn legertijd eind 1954 las hij in een tijdschrift dat de Torhoutse normaalschool een sportleraar zocht. Er was in die jaren weinig werk voor leerkrachten LO en dus ging hij zich snel aanmelden. Hij kreeg de job, vooral omdat zijn specialiteit turnen was. Hij reed aanvankelijk elke week met zijn Vespa van Halle naar Torhout en sliep op kamers op school. Hij gaf les aan de kandidaat-regenten en zou dat 36 jaar blijven doen, tot aan zijn pensioen in 1990. In de beginjaren was hij tegelijkertijd leraar in Tielt, Gits, Halle en Lembeek. Lesweken van meer dan 50 uur, de zaterdag en de zondagvoormiddag inbegrepen. Aan de normaalschool onderwees hij naast zijn geliefde praktijk turnen ook theoretische vakken zoals biologie, anatomie en fysiologie.In 1956 trouwde hij met Arlette en kwam met haar in Torhout wonen. Eerst huurden ze een huis in de Rijselstraat en tien jaar later bouwden ze hun eigen woning in de Bruggestraat. Uiteindelijk, zo'n tien jaar geleden, vonden ze hun woonst te ruim geworden en verhuisden ze naar een riant appartement in de 's Gravenwinkelstraat.Net als Arlette, die vooral in de cultuursector grote verdiensten had, zette Piet zich met overgave in voor het plaatselijke verenigingsleven, op de eerste plaats in de sportsector. In 1985 richtte hij de Torhoutse zwemclub Thor op. Voordien had hij zich al ettelijke jaren uit de naad gewerkt voor de lokale volleybalclub Rembert, die ooit door priester Robert Willaert (nu 90) werd opgericht. Piet bouwde het bestuur stevig uit en was op een bepaald moment secretaris, manager en trainer tegelijkertijd. Hij maakte mee hoe de vereniging tot de hoogste volleybalklasse opklom, maar zelf speelde hij nooit competitievolleybal.Na zijn carrière als leraar aan het regentaat bleef de toen 60-jarige jonggepensioneerde aan sport doen. Hij begon in zijn vrije tijd badminton te spelen. Meteen zette hij mee zijn schouders onder Badmintonclub Torhout. Zijn gedrevenheid bleef voortduren. Nochtans was badminton een van de weinige sporten die hij tot dan toe nog nooit beoefend had. Hij werkte destijds ook graag in de tuin en verzorgde de mooie orchideeën die hij bezat.Piet stond bekend als een heel aimabele en intelligente man. Iemand met visie en een duidelijk beeld van wat hij wou bereiken. Hij vond dat je als leraar mild moest zijn, maar toch streng waar nodig. Steevast brak hij een lans voor voldoende sport en beweging op school en in de vrije tijd. Het devies van een gezonde geest in een gezond lichaam lag hem na aan het hart. Toen zijn eigen gezondheid het geleidelijk liet afweten, moest hij zijn sportieve activiteiten staken. Hij bleef er wel altijd onvoorwaardelijk zijn voor zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.De uitvaartdienst heeft als gevolg van de coronamaatregelen in intieme kring plaats (uitvaartzorg De Korenbloem).