"De sculpturen werden in 2017 weggenomen in het kader van de stadsvernieuwing. Twee jaar na het beëindigen van de werken, werden ze nog steeds niet teruggeplaatst", zegt gemeentera...

"De sculpturen werden in 2017 weggenomen in het kader van de stadsvernieuwing. Twee jaar na het beëindigen van de werken, werden ze nog steeds niet teruggeplaatst", zegt gemeenteraadslid Philip Konings. Volgens Konings werd door het vorige (Open VLD-)bestuur een plan opgemaakt voor het herplaatsen van de beelden. "In principe hadden ze dus na het beëindigen van de werken snel herplaatst kunnen worden. Maar de beelden staan nog altijd onaangeroerd in de loods van BODI (de stadsdienst 'beheer openbaar domein en installaties', red.)", klinkt het. Volgens schepen van Cultuur Alfons Monte (N-VA) worden de beelden, in totaal zeven, eerstdaags teruggeplaatst. "De eerste wellicht zelfs nog in september. Maar de beelden moesten eerst allemaal opgekuist worden, en door Open VLD was er voor 2019 nog geen budget om ze terug te plaatsen. De partij had dat niet ingeschreven in de meerjarenplanning."