Daniël was op 16 maart 1935 geboren in Kruishoutem maar al op 3-jarige leeftijd kwam hij met zijn ouders in Kortrijk wonen. Na zijn huwelijk in 1957 woonde het echtpaar eerst in Kortrijk, om dan in 1965 te bouwen in de Mellestraat in Heule. Hun huis stond op de grensscheiding Heule-Sente en het is pas een aantal jaren later dat ze ontdekten dat ze op het grondgebied van Sint-Katrien woonden.

Algauw werd Daniël aangesproken om lid te worden van het feestcomité in Sente en toen ging de bal aan het rollen. Zo werd hij onder andere lid van het Koninklijk Zangkoor Sint-Cecilia en bestuurslid bij het Davidsfonds. Hij werkte mee aan de nieuwe Chirolokalen en stond in voor licht en techniek bij toneelgroep Triene Wup. Hij zette zich ook lange tijd in voor hulpacties voor Roemenië. Later was hij dan secretaris van de Seniorenbond waarvoor hij heel wat reizen organiseerde.

Buurthuis 't Senter

Het meest na aan het hart lag hem wel volksdansgroep Scarminkel, waarvan Daniël en Nora tot peter en meter benoemd werden. Jarenlang traden zij op als gastgezin voor tientallen buitenlanders. De Scarminkelleden kwam ook elk jaar bij hen thuis nieuwjaren... in de zomer. Niet te vergeten ook dat Daniël samen met Godwin Devolder en wijlen Pierre Vroman een van de stuwende krachten was achter buurthuis 't Senter dat er in 2008 uiteindelijk kwam. Ook omdat door de ligging van Sente drie gemeentebesturen betrokken waren, vergde de realisatie veel geduld én overredingskracht.

Daniël volgde een opleiding tot elektricien aan het VTI in Kortrijk. Hij werkte bijna zijn hele loopbaan bij het toenmalige Electrabel waar hij zich door zelfstudie opwerkte tot medewerker bij de publicrelationsdienst, met kantoor in de Rijselsestraat in Kortrijk. Zo was hij onder andere verantwoordelijk voor rondleidingen in de centrales van Ruien en Tihange. Hij ontving er zowel openbare besturen als scholen of verenigingen.

Daniël was vader van vier kinderen: Ann (getrouwd met Filip Vanwildemeersch, Heule-Sente), Peter (met Rita Delbeke, Heule-Sente), Koen (met Francine Vanooteghem, Heule-Sente) en Inge (met Geert Vanhaesebrouck, Bissegem). Hij had ook 12 kleinkinderen. Daniël en Nora zijn in 2011 naar een flat in hartje Sente verhuisd. In dat jaar werd Daniël getroffen door een hartinfarct maar hij heeft nadien nog een aantal jaren van een behoorlijke gezondheid kunnen genieten. Pas de jongste twee à drie maanden is zijn toestand dan verslechterd en waren ziekenhuisopnames nodig.

De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 14 juni om 10.30 uur in de parochiekerk Sint-Katharina in Sente.

(NOM)

Daniël was op 16 maart 1935 geboren in Kruishoutem maar al op 3-jarige leeftijd kwam hij met zijn ouders in Kortrijk wonen. Na zijn huwelijk in 1957 woonde het echtpaar eerst in Kortrijk, om dan in 1965 te bouwen in de Mellestraat in Heule. Hun huis stond op de grensscheiding Heule-Sente en het is pas een aantal jaren later dat ze ontdekten dat ze op het grondgebied van Sint-Katrien woonden. Algauw werd Daniël aangesproken om lid te worden van het feestcomité in Sente en toen ging de bal aan het rollen. Zo werd hij onder andere lid van het Koninklijk Zangkoor Sint-Cecilia en bestuurslid bij het Davidsfonds. Hij werkte mee aan de nieuwe Chirolokalen en stond in voor licht en techniek bij toneelgroep Triene Wup. Hij zette zich ook lange tijd in voor hulpacties voor Roemenië. Later was hij dan secretaris van de Seniorenbond waarvoor hij heel wat reizen organiseerde.Het meest na aan het hart lag hem wel volksdansgroep Scarminkel, waarvan Daniël en Nora tot peter en meter benoemd werden. Jarenlang traden zij op als gastgezin voor tientallen buitenlanders. De Scarminkelleden kwam ook elk jaar bij hen thuis nieuwjaren... in de zomer. Niet te vergeten ook dat Daniël samen met Godwin Devolder en wijlen Pierre Vroman een van de stuwende krachten was achter buurthuis 't Senter dat er in 2008 uiteindelijk kwam. Ook omdat door de ligging van Sente drie gemeentebesturen betrokken waren, vergde de realisatie veel geduld én overredingskracht. Daniël volgde een opleiding tot elektricien aan het VTI in Kortrijk. Hij werkte bijna zijn hele loopbaan bij het toenmalige Electrabel waar hij zich door zelfstudie opwerkte tot medewerker bij de publicrelationsdienst, met kantoor in de Rijselsestraat in Kortrijk. Zo was hij onder andere verantwoordelijk voor rondleidingen in de centrales van Ruien en Tihange. Hij ontving er zowel openbare besturen als scholen of verenigingen.Daniël was vader van vier kinderen: Ann (getrouwd met Filip Vanwildemeersch, Heule-Sente), Peter (met Rita Delbeke, Heule-Sente), Koen (met Francine Vanooteghem, Heule-Sente) en Inge (met Geert Vanhaesebrouck, Bissegem). Hij had ook 12 kleinkinderen. Daniël en Nora zijn in 2011 naar een flat in hartje Sente verhuisd. In dat jaar werd Daniël getroffen door een hartinfarct maar hij heeft nadien nog een aantal jaren van een behoorlijke gezondheid kunnen genieten. Pas de jongste twee à drie maanden is zijn toestand dan verslechterd en waren ziekenhuisopnames nodig.De uitvaartdienst heeft plaats op vrijdag 14 juni om 10.30 uur in de parochiekerk Sint-Katharina in Sente.(NOM)