Cyriel Moeyaert werd in Sint-Andries-Brugge geboren als jongste van tien kinderen, maar zijn ouders vestigden zich als landbouwers in Langemark. Daar groeide hij op. Van het Kleinseminarie in Roeselare trok hij naar het Grootseminarie in Brugge. Hij werd op 8 april 1945 tot priester gewijd, zodat hij dit jaar ook zijn 75-jarig of albasten priesterjubileum heeft mogen vieren.
...

Cyriel Moeyaert werd in Sint-Andries-Brugge geboren als jongste van tien kinderen, maar zijn ouders vestigden zich als landbouwers in Langemark. Daar groeide hij op. Van het Kleinseminarie in Roeselare trok hij naar het Grootseminarie in Brugge. Hij werd op 8 april 1945 tot priester gewijd, zodat hij dit jaar ook zijn 75-jarig of albasten priesterjubileum heeft mogen vieren.Cyriel Moeyaert was van 1945 tot 1968 leraar aan het Sint-Jozefscollege in Izegem, waar hij onder meer oud-minister-president Geert Bourgeois als leerling had. Hij was een schooljaar godsdienstleraar aan het atheneum van Menen en van 1969 tot 1975 leraar aan het meisjeslyceum O.L. Vrouw-ter-Nieuwe Plant in Ieper. Hij was daarna tot 1990 diocesaan-inspecteur Nederlands in het lager onderwijs.In 1990 vestigde Cyriel Moeyaert, de grootoom van de bekende jeugdschrijver Bart Moeyaert, zich in Sint-Jan-ter-Biezen in Watou. Hij ging wekelijks voor in de mis in het grensdorp Abele. Ook in het woon-zorgcentrum in Poperinge vierde hij nog de eucharistie in zijn kamer. Dat deed hij donderdag nog, bijgestaan door zijn trouwe misdienaar Charly Derycke uit Watou.Cyriel Moeyaert heeft heel wat (taal)publicaties op zijn actief. In 1963 al publiceerde hij samen met professor Piet Paardekooper en Julien Peperstraete een 'Beknopte ABN-spraakkunst', een boek dat elf drukken heeft gekend. Eind jaren '50 begon hij zich toe te leggen op Frans-Vlaanderen. Hij toerde er rond en noteerde er dialectwoorden en -uitdrukkingen. Hij publiceerde zijn vondsten eerst jarenlang in het tijdschrift Ons Erfdeel onder de titel 'Frans-Vlaamse volkstuin'. Nadien zou hij de rubriek met de titel 'Ons Oud-Vlaems' voortzetten in het tijdschrift van het Komitee voor Frans-Vlaanderen. Het zou leiden tot zijn belangrijkste werk: het Woordenboek van het Frans-Vlaams uit 2005. Van het Komitee voor Frans-Vlaanderen (KFV) is Cyriel Moeyaert van 1983 tot 1998 voorzitter geweest. Hij was ook een van de bezielers van de vzw Euvo, kort voor 'Europa der Volkeren'. Deze vereniging bracht de voorbije jaren in Frans-Vlaanderen honderden 'Vlaamse' plaatsnaamborden aan met als doel het oorspronkelijke Nederlandstalige karakter van de regio te beklemtonen.Cyriel Moeyaert kreeg verscheidene onderscheidingen. In 1996 werd hij tot ridder geslagen in de Orde van 't Manneke uit de Mane. In 2000 kreeg hij de ANV-Visser-Neerlandiaprijs en in 2015 de erepenning van de Marnixring.Sinds eind vorig jaar verbleef Cyriel Moeyaert in het Onze-Lieve-Vrouwegasthuis in Poperinge. Daar is hij rustig overleden. Op 23 mei mocht hij er nog - in coronaomstandigheden - zijn honderste verjaardag vieren. (NOM)