Maandag laatst is in het UZ Leuven prof. dr. Rita Ghesquiere op 70-jarige leeftijd overleden. Zij was hoogleraar aan de KU Leuven en een autoriteit op het vlak van jeugdliteratuur. Ze woonde in Oud-Heverlee, was geboren in Menen en woonde in haar jeugdjaren in Ledegem. Drie weken werd zij getroffen door een hartstilstand die ze niet meer te boven gekomen is. Een nieuw boek van haar zou net eind maarte verschijnen...
...

Maandag laatst is in het UZ Leuven prof. dr. Rita Ghesquiere op 70-jarige leeftijd overleden. Zij was hoogleraar aan de KU Leuven en een autoriteit op het vlak van jeugdliteratuur. Ze woonde in Oud-Heverlee, was geboren in Menen en woonde in haar jeugdjaren in Ledegem. Drie weken werd zij getroffen door een hartstilstand die ze niet meer te boven gekomen is. Een nieuw boek van haar zou net eind maarte verschijnen...Rita Ghesquiere groeide op als tweede van de vijf kinderen van apotheker Geeraard Ghesquiere en Rachel Cardoen. Haar vader, afkomstig uit Geluwe, had zich in volle oorlogstijd 1940 in Ledegem gevestigd als apotheker. Hij overleed onverwacht in 1985. Haar moeder is 94 en verblijft in wzc Rustenhove in Ledegem.Rita Ghesquiere volgde middelbaar onderwijs aan het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk. Daarna trok ze naar de KU Leuven waar ze in 1970 afstudeerde als licentiaat Germaanse filologie. Ze bleef aan de universiteit en promoveerde in 1975 tot doctor.Zij was hoogleraar literatuurwetenschap aan de faculteit letteren aan de KU Leuven en ging in 2009 op emeritaat. Ze bleef daarna nog enkele jaren jeugdliteratuur en christelijke thematiek doceren, haar lievelingsonderwerpen. Aan de KU Leuven is ze ook voorzitter van de Onderwijsraad geweest. Ze was christelijk heel geëngageerd. Ze schreef boekbesprekingen voor de website KerkNet en in haar woonplaats Oud-Heverlee was ze actief op de parochie.In 1989 kwam ze in het nieuws met de publicatie van haar boek Van Nicolaas van Myra tot Sinterklaas. De kracht van een verhaal in 1989. Het kwam tot stand na de geboorte van haar vijfde kind dat Nicolas genoemd werd. De figuur van de heilige man boeide haar sowieso en vanuit haar vakgebied was ze ideaal geplaatst om de evolutie die de mythe in de loop der eeuwen had doorgemaakt, te bestuderen. Dat ouders via 'die onbekende' kinderen met geschenkjes verblijden, overstijgt volgens haar het pedagogische. Ze noemde Sinterklaas een verbindingsfiguur tussen generaties die de hechte band tussen gezinsleden versterkt. Voor het boek kreeg ze de prijs van de Vlaamse Scriptores Catholici.Ze heeft ook heel wat publicaties op haar naam rond jeugdliteratuur, zoals Het verschijnsel jeugdliteratuur dat vijf drukken kende. In 2005-2006 publiceerde ze onder de titel Literaire verbeelding een tweedelige Geschiedenis van de Europese literatuur en cultuur tot 1750. Ze kreeg hiervoor de Hieronymus van Alphenprijs. Ze schreef ook een boek over 'Averbode', bij uitstek de uitgever van religieus-pedagogische kinderboeken en -tijdschriften. Ze had trouwens net een nieuw boek klaar: Duizend namen. Het beeld van Maria in de literatuur. Jammer genoeg kan ze de publicatie niet meer meemaken... Het verschijnt binnenkort postuum bij Averbode.Rita Ghesquiere was getrouwd met Luk Bouckaert uit Roeselare, filosoof en eveneens hoogleraar. Ze was moeder van vijf kinderen en grootmoeder van 14 kleinkinderen. De afscheidsdienst heeft op zaterdag 17 maart om 10.30 uur in de kerk van het Groot Begijnhof in Leuven.(NOM)