Daar zijn inderdaad sinds een paar maanden ingrijpende werkzaamheden bezig wat leidt tot ongemakken voor de bezoekers. Dat de linkerkant van het kerkhof heel moeilijk toegan...

Daar zijn inderdaad sinds een paar maanden ingrijpende werkzaamheden bezig wat leidt tot ongemakken voor de bezoekers. Dat de linkerkant van het kerkhof heel moeilijk toegankelijk is, heeft alles te maken met de aanleg van een nieuw wandelpad langs de graven. Daarbij speelt de aanwezigheid van een slijklaag de ondernemer grote parten.Schepen Jacques Goemaere gaf even wat toelichting. "Op het kerkhof wordt niet alleen de toegangsweg heraangelegd, maar ook het centraal aanlooppad wordt beter begaanbaar gemaakt. Er gebeurde ook een herprofilering van de gracht in een poging om wateroverlast te verminderen. Het grote probleem zich hem in de linkerkant van het kerkhof. Daar is de drassigheid het grote probleem. De drassige grond zal werden weggenomen tot op 1,5 m diep en vervangen door drogere grond met bovenop een grintbak voorzien van drainage buizen."(CLY)