Zowel de competitiezwemmer als recreanten kunnen van het pilootproject genieten. Het gemeentebestuur nam dan ook de zwem- en triatlonvereniging mee in de voorbereidingen van dit project. Het kanaalzwemmen was een van de doelstellingen van de huidige coalitie in het meerjarenplan. Op die manier wil sportschepen Patricia Waerniers (CD&V) meer bewegingsmogelijkheden dichtbij huis creëren. Anderzijds is het de bedoeling om de troeven van Beernem als 'kanaalgemeente' verder te benutten. "In tijden van corona zou kanaalzwemmen in eigen gemeente e...

Zowel de competitiezwemmer als recreanten kunnen van het pilootproject genieten. Het gemeentebestuur nam dan ook de zwem- en triatlonvereniging mee in de voorbereidingen van dit project. Het kanaalzwemmen was een van de doelstellingen van de huidige coalitie in het meerjarenplan. Op die manier wil sportschepen Patricia Waerniers (CD&V) meer bewegingsmogelijkheden dichtbij huis creëren. Anderzijds is het de bedoeling om de troeven van Beernem als 'kanaalgemeente' verder te benutten. "In tijden van corona zou kanaalzwemmen in eigen gemeente een aangename vrijetijdsbesteding kunnen zijn. Toch wil ik het enthousiasme ondanks het goede weer wat temperen. We moeten vermijden dat de inwoners denken dat dat zomaar mag. Het moet duidelijk zijn dat zwemmen in het kanaal enkel in specifieke omstandigheden mag", vertelt Waerniers. De sportschepen verduidelijkt dat kanaalzwemmen in Beernem niet te vergelijken is met het plonzen in de Brugse reien of in de Damse vaart, aangezien het kanaal in Beernem zeer drukbevaren is.De voorbije maanden ging Waerniers in overleg met de Vlaamse Waterweg om kanaalzwemmen in Beernem op te stellen. Veiligheid staat volgens haar op de eerste plaats: "Er moeten voorwaarden komen over de tijdsafbakening van het zwemmen in een zone die niet wordt bevaren, zoals de dode kanaalarm. Bovendien willen we een zwemzone afbakenen en moeten er misschien extra restricties komen zoals het dragen van een badmuts, de aanwezigheid van een gebrevetteerde redder en het dragen van een wetsuit." De sportdienst van de gemeente zocht al een aantal verschillende opties uit. Samen met de Beernemse Zwemclub en de Kallemoeietriatlonvereniging organiseert de gemeente in de komende zomer drie testnamiddagen. "De Kallemoeietriatlon doet elk jaar de vraag rijzen om zwemmen in het kanaal mogelijk te maken. Ook de warme zomers doen vele inwoners dromen over kanaalzwemmen", vertelt Waerniers. Uit die testnamiddagen moeten dan conclusies voortvloeien: "Zo willen we ons goed voorbereiden op een mogelijke toekomstige aanvraag voor kanaalzwemmen op een permanente basis. Een dergelijke aanvraag vraagt heel veel informatie en diverse goedkeuringen van verschillende instanties." De aanvraag voor de testnamiddagen werd goedgekeurd op het schepencollege en vertrekt eerstdaags naar de Vlaamse Waterweg nv. Het pilootproject zal doorgaan aan de dode kanaalarm Gevaerts-Zuid en dat op 4 en 8 juli en 22 augustus. De middag wordt verdeeld onder verschillende categorieën, zodat iedereen de kans krijgt om van het kanaalzwemmen te proeven. Van 13 tot 14 uur zijn de competitiezwemmers aan zet, de twee volgende uren is het aan de recreatieve zwemmers. Van 16 tot 17 uur mogen de competitiezwemmers dan weer het water in.