"Om alle Meulebeekse ondernemers optimale kansen te gunnen, zullen we in de nabije toekomst de ambachtelijke zone De Haandeput nog eens met 5 ha uitbreiden", zei burgemeester Dirk Ver...

"Om alle Meulebeekse ondernemers optimale kansen te gunnen, zullen we in de nabije toekomst de ambachtelijke zone De Haandeput nog eens met 5 ha uitbreiden", zei burgemeester Dirk Verwilst op de nieuwjaarsreceptie van Unizo. Verwilst, ooit zelf twee jaar voorzitter van de afdeling, legde de nadruk op de onderlinge kruisbestuiving bij Unizo. "Het doet me enorm veel deugd zoveel jonge ondernemers hier te mogen begroeten. Dit is het bewijs dat de vereniging groeit en bloeit.""Het voorbije werkjaar was een echt boerenjaar", beaamde voorzitter Ronny Soenens van de plaatselijke Unizo-afdeling. "We hadden enkele boeiende bedrijfsbezoeken, we kenden een succesrijke 'culinarizo' en kerstmarkt en ook ons feest ter gelegenheid van 70 jaar Unizo Meulebeke was er eentje om in te kaderen. Wij zijn belangenbehartigers en cultuurdragers van de ondernemer en dit willen we naar de toekomst toe nog meer uitbouwen." (LB)