Baziel De Zutter begroet zijn bezoek met de stevige handdruk die een landbouwer kenmerkt. Wat volgt is een bijna-monoloog van een man die al pratend geboren moet zijn. Als 'Baziel' dan nog. "Ik heb die voornaam van mijn grootvader geërfd", vertelt hij. "In mijn kindertijd keken mensen soms raar op, bij het horen van mijn naam dachten ze dat ik een volwassene was. Maar tegenwoordig lopen er heel veel Bazielkes rond. Als ik op een dag in het rusthuis terechtkom, zal iedereen denken dat ik nog een jonge gast ben", lacht de Kanegemnaar.
...