De onthaalouders en kinderbegeleiders die werken onder de koepel van Landelijke Kinderopvang mochten vrijdag hun 'baas' een dag aan het werk zetten. Op die manier wil Landelijke Kinderopvang hen bedanken voor hun grote inzet, naar aanleiding van de Dag van de Onthaalouders/Kinderbegeleider. ...

De onthaalouders en kinderbegeleiders die werken onder de koepel van Landelijke Kinderopvang mochten vrijdag hun 'baas' een dag aan het werk zetten. Op die manier wil Landelijke Kinderopvang hen bedanken voor hun grote inzet, naar aanleiding van de Dag van de Onthaalouders/Kinderbegeleider. "Onthaalouders en kinderbegeleiders verdienen terecht deze waardering. Ze werken elke dag op vroege en late uren. Ze wisselen luiers, ravotten buiten, hebben oog voor individuele noden van elk kind en stimuleren ze in hun ontwikkeling. Ze zorgen voor een echte thuis wanneer de ouders aan het werk zijn", zegt regiomanager bij Landelijke Kinderopvang Ingrid Jacobs. De onthaalouders/kinderbegeleiders stellen zelf het takenpakket voor hun 'baas' samen. Die moest zich wel eerst presenteren als de ideale kandidaat-assistent voor één dag. Landelijke Kinderopvang zegt via het samen delen van de werkvloer, het wederzijds begrip en waardering voor elkaars concrete job nog te willen verhogen. In onze provincie hielp regiomanager Ingrid jacobs een dagje mee met onthaalouder Debby Deschuytter in de opvang 'pimpampamper' in de Loskaaistraat nr 31 in Sijsele, deelgemeente van Damme. Zij hielp bij het knutselen, de kinderen verzorgen, ravotten en ook voorlezen. Ingrid nam daarvoor een eigen favoriet leesboek mee. "Taalstimulering en voorlezen is bij Landelijke Kinderopvang immers een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling van kinderen", gaf Ingrid Jacobs nog mee.