Het masterplan zit al een tijdje in de pijplijn. Het plan omvat de site van de sporthal, de oude jongensschool en de oude bib. "Het is ook de bedoeling dat een eventuele her- of nevenbestemming van de kerk, eigendom van de stad, en Zaal Torengalm, eigendom van de kerkfabriek, meegenomen worden in de studie. Dit kan zorgen voor extra ruimte voor verenigingen", zegt schepen van Cultuur, Bibliotheek en Onderwijs Francis Pattyn (CD&V).
...

Het masterplan zit al een tijdje in de pijplijn. Het plan omvat de site van de sporthal, de oude jongensschool en de oude bib. "Het is ook de bedoeling dat een eventuele her- of nevenbestemming van de kerk, eigendom van de stad, en Zaal Torengalm, eigendom van de kerkfabriek, meegenomen worden in de studie. Dit kan zorgen voor extra ruimte voor verenigingen", zegt schepen van Cultuur, Bibliotheek en Onderwijs Francis Pattyn (CD&V). Zaal Torengalm is het huidige socio-cultureel centrum van Bavikhove. Nu komt er schot in de zaak. De oude bib en de oude gemeenteschool worden afgebroken en maken plaats voor een nieuwbouw, naast de bestaande sporthal die vernieuwd wordt. Alle verenigingen die nu gebruik maken van die site, krijgen een plek in het nieuwe project. Ook de toneelvereniging Kloar Bie Doage en Judoclub Yama Arashi krijgen er hun stek. "Het wordt een site op maat van Bavikhove", duidt schepen Pattyn. De plannen zijn ondertussen klaar. Het stadsbestuur gaat nu op zoek naar een ontwerper voor het masterplan. "Het is aan de ontwerper om alles tot in de details uit te werken. In deze legislatuur is ruim vier miljoen euro voorzien voor de uitvoering. Om het ontwerp van het nieuwe socio-cultureel centrum op te maken voorziet het gemeentebestuur nog eens 459.800 euro", aldus schepen van Financiën Kathleen Duchi. De gemeenteraad gaf daarvoor unaniem haar goedkeuring. "De partijen zijn het er over eens dat Bavikhove dit prestigieuze project meer dan verdient." Er komt ook een nieuw lokaal voor de Chiro en de speelpleinwerking. "Dit zit niet in het project, dat wordt een aparte aanbesteding", duidt Kathleen. Er komt ook een fietsdoorsteek. Over enkele jaren wordt er gestart met de bouw van het nieuw socio-cultureel centrum in Bavikhove. De realisatie voor het grootschalige project is voorzien voor 2022 of 2023. Raadslid Koen Opsomer (CD&V) vroeg om te bekijken of het nog mogelijk is om in het plan een extra parking toe te voegen zodat er geen extra parkeerdruk komt in de omliggende straten. Een suggestie die schepen Pattyn zal bekijken. "Als het project is afgewerkt zal elke deelgemeente haar eigen nieuw cultureel centrum hebben."