"Eén van de belangrijkste doelstellingen van het Yper Museum wordt met deze activiteit al voor een stuk ingevuld", vertelt coördinator Sandrin Coorevits. "De komende jaren willen we het immaterieel cultureel erfgoed bij de bevolking van de Westhoek levendig houden en we gaan daar dan ook op inzetten door dergelijke activiteiten te organiseren. Voor het Yper Museum zijn z'n werking en de collectie middelen om inspirerende ontmoetingen tot stand te brengen. Dit kan heel divers: met generaties van zeer jong tot oud, met streek- en stadsbewoners, oud-Westhoekers en andere bezoekers, met 'sectoren' (onderwijs, zorg, welzijn...) of met andere erfgoedspelers. Deze actie maakt dus ook deel uit van het meerjare...