Een paar weken geleden stond basisschool Sint-Andreas aan de Brugse Garenmarkt een avond lang in rep en roer. Voor één keer kregen de leerlingen de kans om met volle overgave alle trappen en gangen van de school lopend in te palmen. Honderd jongens en meisjes lieten zich voor dit Warmste Week-project sponsoren door familie en vrienden. De centen die voor het initiatief werden bijeen gelopen waren bestemd voor De Streek, een kleinschalige zorgboerderij midden de velden en weiden bij he...

Een paar weken geleden stond basisschool Sint-Andreas aan de Brugse Garenmarkt een avond lang in rep en roer. Voor één keer kregen de leerlingen de kans om met volle overgave alle trappen en gangen van de school lopend in te palmen. Honderd jongens en meisjes lieten zich voor dit Warmste Week-project sponsoren door familie en vrienden. De centen die voor het initiatief werden bijeen gelopen waren bestemd voor De Streek, een kleinschalige zorgboerderij midden de velden en weiden bij het kanaal Brugge-Oostende."Wij zijn bijzonder fier op de manier waarop onze leerlingen zich hebben ingezet!," klinkt het bij een terecht glunderende directeur Martine Fontaine. "En dankbaar voor de gulle wijze waarop de kinderen gesponsord werden door hun omgeving."Meester Tom Helewaut is de man die het idee, dat de naam 'Trap Trail' meekreeg, lanceerde. Hij becijferde wat het jonge volkje bijeen liep. "Elke loper koos hoeveel rondjes hij of zij aflegde doorheen de school. In totaal werd de ongelooflijke afstand van 600 kilometer bijeen gelopen! Om evenveel trappen te lopen als onze deelnemers, moet je in het Brugse belfort meer dan 500 keer naar boven klauteren!"Ann Vanneste, die namens De Streek de cheque in ontvangst nam, kon haar ontroering amper verbergen. De leerlingen toverden het ferme bedrag van 6.718,41 euro tevoorschijn. "Voor onze werking is dit een onverhoopte en bijzonder waardevolle ruggensteun!", verzekerde Ann. "Wij houden de leerlingen van Sint-Andreas zeker en vast op de hoogte van wat wij met dit schitterende geschenk kunnen realiseren!"De Streek is een kleinschalige zorgboerderij waar verwaarloosde of door omstandigheden afgestane dieren worden opgevangen. Met de verzorging van de dieren krijgen onder meer kinderen die moeite hebben om dag in dag uit mee te draaien in een schoolomgeving de nodige ademruimte in een omgeving die hen rust geeft en hun zelfvertrouwen stimuleert.Tine Levrau, zorgcoördinator in Sint-Andreas, blikt tevreden terug op het enthousiasme waarmee de kinderen aan de 'Trap Trail' deelnamen. "Voor één keer mocht het, tomeloos rennen langs de gangen en over de trappen van de school!", lacht zij, "Alle joggers liepen zo hard ze konden. Gelukkig hadden wij één en ander vooraf ingeschat en was er ruim voldoende oog voor de fysieke grenzen van onze deelnemertjes!" Na de plechtige overhandiging van de cheque klonk in de grote hall van de school een spontane, hartverwarmende samenzang. (PM)