"De eerste graad zal vier volle dagen op school zijn, het laatste jaar twee dagen per week. Voor de kleuterschool en het derde, vierde en vijfde leerjaar blijft ook in basisschool De Toekomst het afstandsonderwijs gelden", is directeur Steven Verplancke duidelijk. "Maar die leerlingen laten we absoluut niet in de steek. De leerkrachten zullen het weekplan steeds van instructies voorzien en verder zullen de digitale platforme...

"De eerste graad zal vier volle dagen op school zijn, het laatste jaar twee dagen per week. Voor de kleuterschool en het derde, vierde en vijfde leerjaar blijft ook in basisschool De Toekomst het afstandsonderwijs gelden", is directeur Steven Verplancke duidelijk. "Maar die leerlingen laten we absoluut niet in de steek. De leerkrachten zullen het weekplan steeds van instructies voorzien en verder zullen de digitale platformen Bingel, Kweetet en Xnapda nog steeds dienst doen.""We zullen de leerdruk zeker niet opdrijven. We hebben een enquête gehouden twee weken geleden, om te peilen of de leerlingen te veel of te weinig druk ondervonden. De bevraging maakte duidelijk dat de verhouding wel snor zat en dat sommige leerlingen zelfs ietwat op hun honger bleven zitten qua leerstof. De druk valt dus mee voor de kinderen, maar we moeten niet onder stoelen of banken steken dat bij veel ouders deze periode het water aan de lippen staat. Deeltijds werken, telewerken én tegelijk de hele dag op je kinderen passen, het is niet evident. Zeker met jongere kinderen. Vandaar ook dat we eerst de eerste graad laten terugkeren", aldus de directeur.Naast het gewone lespakket zal er ook extra aandacht uitgaan naar twee andere, voor basisschool De Toekomst, essentiële lesonderdelen: lichamelijke opvoeding en levensbeschouwing. Zo zullen alle klassen een uurtje per week sporten, al zal dat niet op gebruikelijke manier gebeuren. "De leerlingen zullen zich niet omkleden om de kleedkamers te vermijden en de les zal meestal in buitenlucht plaatsvinden. Er wordt ook geen sportmateriaal gebruikt", zegt Steven Verplancke. "Daarnaast vinden we het ook belangrijk om het sociaal aspect van de kinderen niet uit het oog te verliezen. We moeten niet vergeten dat deze gezondheidscrisis een zware impact kan hebben op de mentale gezondheid van een kind, die in zijn familie misschien met een ernstig zieke heeft te maken gehad of zelfs een overlijden heeft moeten betreuren. Het moge duidelijk zijn dat we vrijdag niet meteen met de berekening voor de oppervlakte van de driehoek zullen beginnen", besluit de directeur van basisschool De Toekomst.