Directieleden Charlotte Ketels (30) uit Meulebeke en Ine Vandecaveye (35) uit Schuiferskapelle schakelden de hulp in van Klaas Carrette (40) van het bewonersplatform van Schuiferskapelle. "We zoeken twee kandidaten die actief zijn in het verenigingsleven van Schuiferskapelle", zegt Charlotte Ketels. "Dat kan bijvoorbeeld een lid zijn van de ouderenvereniging Okra. Aangezien wij een polyvalente ruimte delen met Okra, is het op deze manie...

Directieleden Charlotte Ketels (30) uit Meulebeke en Ine Vandecaveye (35) uit Schuiferskapelle schakelden de hulp in van Klaas Carrette (40) van het bewonersplatform van Schuiferskapelle. "We zoeken twee kandidaten die actief zijn in het verenigingsleven van Schuiferskapelle", zegt Charlotte Ketels. "Dat kan bijvoorbeeld een lid zijn van de ouderenvereniging Okra. Aangezien wij een polyvalente ruimte delen met Okra, is het op deze manier gemakkelijk om de noden op elkaar af te stemmen. Ook leden van de KSA zijn welkom. We hebben containerklassen op die terreinen, dus hier zie ik kansen op een vlotte samenwerking. Maar evengoed kan het iemand van de toneelgroep 'Het Pannentheater' zijn. Iedereen is welkom. De enige voorwaarde is dat de kandidaten meerderjarig zijn. We vroegen aan Klaas of hij vanuit het bewonersplatform een oproep wou lanceren."Klaas Carrette steunt dit initiatief. "Door plaatsgebrek is de basisschool genoodzaakt een beroep te doen op zalen van de gemeente. Zo gebruikt de school dagelijks de polyvalente gemeentelijke zaal 'Club 77'. Deze uitbreiding heeft toch wel een impact op enkele verenigingen, waardoor goede communicatie heel belangrijk is. Door de bewoners te betrekken bij de organisatie van de school, kunnen mooie realisaties ontstaan. De verkozenen zullen een bruggenbouwer zijn tussen de school en de inwoners.""De leden van de schoolraad worden verkozen voor vier jaar en komen ongeveer vier keer per jaar samen", verduidelijken Charlotte en Ine. "De raad bestaat uit drie ouders, drie personeelsleden, de directie en de twee verkozenen met een link naar Schuiferskapelle. De verkozenen die in de schoolraad zetelen, zullen een adviserende rol hebben. Zo kunnen ze onder andere advies geven over het schoolwerkplan, het budgetbeheer, het studieaanbod en naschoolse activiteiten. Ze worden telkens uitgenodigd voor de vergaderingen van de schoolraad. We doen alvast een warme oproep aan alle inwoners van Schuiferskapelle en hopen op een goede samenwerking." (TVB)