Twee jaar geleden werden de gebouwen van het vroegere Sint-Pauluscollege bij basisschool Moorsele (BaMo) gevoegd. De school met gebouwen van het vroegere klooster was al niet klein te noemen, met die gebouwen erbij werd de BaMo site wel heel groot.
...

Twee jaar geleden werden de gebouwen van het vroegere Sint-Pauluscollege bij basisschool Moorsele (BaMo) gevoegd. De school met gebouwen van het vroegere klooster was al niet klein te noemen, met die gebouwen erbij werd de BaMo site wel heel groot."In die mate dat onze kinderen, zeker de kleinsten, maar ook de ouders en andere bezoekers hun weg niet meer vonden in het doolhof van gangen", zegt directeur Connie Claerhout. "De missie van onze school is dat we kwaliteitsvol onderwijs willen bieden, zodat we op het einde van het zesde leerjaar wijze, weerbare en zelfstandige kinderen kunnen afleveren. We willen daarbij ook een warme en veilige school zijn. Om die warmte te blijven behouden, en iedereen wegwijs te maken, kwamen we op het idee om van ons school een dorp te maken. Een BaMo-dorp."Dus gingen leerkrachten, werkgroepen en kinderen uit het kinderparlement aan de slag en bedachten hoe dat in praktijk omgezet kon worden. Ze kregen hulp van grafisch ontwerpster Helle Lust om het dorp uit te tekenen."Ons BaMo-dorp bestaat uit verschillende delen die we ook benoemen", pikt directeur Paul Vermeersch in. "De peuters zitten in de Wolken of de Zonnetjes, de kleuterklassen krijgen dierennamen, een bloemennaam verwijst naar een klas van het eerste of tweede leerjaar. Vanaf het derde leerjaar gebruiken we geschiedkundige namen die een link hebben met de Moorseelse geschiedenis. Zoals Saffers Linde of familie De Lens. En de tienjarigen gaan niet langer naar het vierde leerjaar maar naar 't Kobbegat, de naam van een Moorseelse steeg."Zo hangt de hele school vol met plaatsnamen en wegwijzers. Net zoals in een echt dorp. De leraarskamer ligt in 'De Wijze Weg' en lunchen kunnen de kinderen in 'De Broodbar' en 'het Restaurant'. Daar zal het eten zeker meer smaken dan in de refter."Het was de bedoeling dat we hiermee uitpakten op 17 maart ter gelegenheid van het schoolfeest, maar helaas", zucht directeur Connie Claerhout. "De straten werden volgens het thema versierd. De kleuterklassen werden herschapen in een jungle, in 't Kobbegat werd spinnensoep gemaakt... Hopelijk kunnen we volgend jaar ons BaMo-dorpsfeest toch geven, zoniet is het voor 2022. In ieder geval verwelkomen we onze dorpsbewoners terug op 1 september."