Bart Tommelein wil alle betrokkenen laten nadenken over toekomst van de Noordzee

Joachim Coens, CEO Port of Zeebrugge, (centraal) Bart Tommelein, Staatssecretaris Bestrijding sociale fraude, Privacy en Noordzee, en helemaal rechts Marc Adriansens, Voorziiter van APZI, de belangenvereniging van de privé sector aan de haven van Zeebrugge, en initiatiefnemer van de jaarlijkse lentereceptie in ZeebruggeF © FN
Redactie KW

Staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD) wil een langetermijnvisie voor de Noordzee. Daarvoor richt hij een Noordzeeforum op, voor de ontwikkeling van een ‘Noordzeevisie 2050’.

Tijdens een druk bijgewoonde lentereceptie van de Zeebrugse havengemeenschap pleitte Bart Tommelein (Open VLD), Staatsecretaris Bestrijding sociale fraude, Privacy en Noordzee voor het opzetten van een Noordzeeforum. Dit forum moet alle partijen die te maken hebben met ontwikkelingen op de Noordzee samenbrengen in een geest van constructieve samenwerking. “De Noordzee is voor ons land te belangrijk om op dat vlak te talmen. De zee heeft ons zoveel te bieden, een onvoorstelbaar potentieel. Immers het is zoals het internationaal klinkt “blue economy is the future”.”

De Staatssecretaris pleitte verder ook voor nieuw Noordzeebeleid. “In 2014 werd door mijn voorganger het eerste Marien Ruimtelijk Plan (MRP) uitgewerkt. Het MRP heeft een duurtijd van zes jaar en schept een kader om op korte termijn activiteiten op de Noordzee te plannen en om hiertoe zeer vlug vergunningen te kunnen uitschrijven. Vandaag spreken we al van 2016 dus moet het huidige MRP al in 2020 verlengd worden tot 2026. Mijn inziens zijn die plannen te kort om een visie op de Noordzee te ontwikkelen en moeten dus dringend worden herwerkt. België is met 0,5% van de oppervlakte van de Noordzee en met amper 65 kilometer kust een klein maritiem land. Toch liggen we aan het drukste internationale vaarwater ter wereld. Ons land heeft hier duidelijk een internationale rol te spelen. Havens zijn de motoren van onze economie, ze moeten dan ook een centrale rol spelen in het toekomstige MRP. We beschikken over belangrijke zeehavens en moeten deze troef optimaal uitspelen. Het herwerkte MRP moet zich zowel op een korte als op een lange termijn focussen. In dit kader bieden er zich belangrijke kansen aan, denken we maar aan de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. Het wordt dan ook tijd dat alle politieke formaties in West-Vlaanderen de rangen sluiten en de neuzen in dezelfde richting richten. Dan kan er heel veel gebeuren. De kaarten hebben voor onze provincie nog nooit zo goed gelegen. We moeten de kansen grijpen, bijvoorbeeld bij het uitwerken van een geactualiseerde regelgeving rond de estuairevaart, cruciaal voor de ontsluiting van Zeebrugge,” zo pleit Bart Tommelein.

“Maar er is meer. Het herwerkte MRP moet kansen bieden voor de ontwikkeling van projecten op het vlak van aqua- en maricultuur. We moeten boeren op zee worden. Op dat vlak hebben sterke kennis in Vlaanderen, kennis dat we nu trouwens al overzee uitvoeren. Bovendien moeten we verder durven denken en moeten we dringend werk maken van het uitwerken van een Noordzeevisie 2050. We moeten denken aan de generaties die achter ons komen. Helaas is dat in het verleden te weinig gebeurd. De zee biedt te veel kansen om nog langer te treuzelen, falen is geen optie,” zo besloot de staatssecretaris.

(FN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.