Bart Tommelein heeft op advies van de brandweer beslist dat de benedenverdieping van een pand in de Voorhavenlaan 31 op de Vuurtorenwijk niet langer als publieke ruimte mag worde...

Bart Tommelein heeft op advies van de brandweer beslist dat de benedenverdieping van een pand in de Voorhavenlaan 31 op de Vuurtorenwijk niet langer als publieke ruimte mag worden gebruikt. "De veiligheid van de bezoekers was in gedrang", aldus de burgemeester. "In het pand werden erediensten georganiseerd, maar het gebouw is daar niet geschikt voor. De ruimten die gebruikt werden voor het houden van erediensten beschikken niet over een tweede vluchtweg en hebben geen brandwerende wanden en deuren. Er werd verwarmd met mobiele verwarmingstoestellen die op gas werken. In de gebedsruimten zijn bovendien geen veiligheidsverlichtingsarmaturen, geen pictogrammen, geen brandblustoestellen en geen rookmelders aanwezig. In het pand vinden erediensten plaats van de The Redeemed Christian Church Of God, een protestantse kerkgemeenschap waar vooral zwarte Afrikanen deel van uitmaken. (HH)