De renovatie van het Thermencomplex is dringend. De Gaanderijen worden al bijna twee jaar onderstut en er hangen netten om passanten te beschermen tegen vallende brokstukken. Sinds 2016 werd gezocht naar privé-investeerders om de Thermen te restaureren en uit te baten. De procedure sleepte twee jaar aan, maar eindigde zonder dat een van de twee overblijvende kandidaten - huidig exploitant Vanmoerkerke en de Mechelse bouwgroep Willemen - door de selectiecommissie werd weerhouden. De toenmalige N-VA- en Groen-oppositie beschuldigde de vorige burgemeester, Johan Vande Lanotte (SP.A), van verregaande bemoeienissen in het dossier.
...

De renovatie van het Thermencomplex is dringend. De Gaanderijen worden al bijna twee jaar onderstut en er hangen netten om passanten te beschermen tegen vallende brokstukken. Sinds 2016 werd gezocht naar privé-investeerders om de Thermen te restaureren en uit te baten. De procedure sleepte twee jaar aan, maar eindigde zonder dat een van de twee overblijvende kandidaten - huidig exploitant Vanmoerkerke en de Mechelse bouwgroep Willemen - door de selectiecommissie werd weerhouden. De toenmalige N-VA- en Groen-oppositie beschuldigde de vorige burgemeester, Johan Vande Lanotte (SP.A), van verregaande bemoeienissen in het dossier.Vlaanderen en Oostende zijn samen eigenaar van de Thermensite: de gebouwen zijn eigendom van de stad, de grond van de Vlaamse overheid. Het was de Vlaamse regering die half oktober besloot de stekker uit de lopende procedure te trekken. De nieuwe meerderheid in Oostende zocht een samenwerking met de PMV en kwam nu tot een akkoord daarover. "Dat leggen we op 27 mei voor aan de gemeenteraad, hoewel dat eigenlijk niet hoeft", vertelt schepen van Stadsvernieuwing Björn Anseeuw (N-VA). "Maar we willen zoveel mogelijk transparantie.""De renovatie is hoogdringend. Zodra de overeenkomst is goedgekeurd, begint de PMV gesprekken met alle partners", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "In zes maanden moet er een stappenplan op tafel liggen en dat zal dan in de komende vijf jaar worden uitgevoerd. Uit de vorige procedure hebben we geleerd dat de stad Oostende niet bij machte is om om zo'n dossier alleen tot een goed einde te brengen. Blijkbaar heeft er in de vorige legislatuur ook niemand aan gedacht om op de PMV een beroep te doen.""De vorige procedure was een marktbevraging, maar een van de grootste manco's was dat het financiële plaatje niet sluitend was", meent schepen Anseeuw. "Dat is nu anders. De PMV bekijkt hoe de best mogelijke renovatie gerealiseerd kan worden en hoe de financiering rond kan worden gekregen. De PMV heeft daartoe heel wat mogelijkheden en kan ook zelf mee investeren. Bovendien blijft het engagement van de Vlaamse regering bestaan om 10 miljoen euro te investeren in de restauratie.""Over de toekomstige eigendomsstructuur is nog niets beslist. Wij vinden het geen kerntaak van de overheid om een hotel te bezitten, maar het hoeft voor ons ook niet per se verkocht te worden", aldus Björn Anseeuw. "Alles is bespreekbaar.""De site moet niet per se eigendom blijven van de stad", beklemtoont burgemeester Tommelein. "Wij zijn geen vragende partij om dit gebouw in eigen beheer te houden. Belangrijk is wel dat het geheel rendabel is voor de toekomst. De Thermen en de Gaanderijen zullen ook in de toekomst onderhoud vragen. Dat geld zal ergens vandaan moeten komen."Het stadsbestuur liet de huidige concessionaris, de familie Vanmoerkerke, afgelopen weekend al weten dat de overeenkomst met de PMV eraan zit te komen. "De concessieovereenkomst met de familie Vanmoerkerke loopt nog tientallen jaren en daar verandert niets aan. We willen in nauw overleg verder werken. Het hotel zal op een bepaald moment een tijd onbruikbaar zijn. We willen dan ook goede afspraken maken met de huidige uitbaters", stelt de burgemeester."Ik vermoed dat de plannen die de familie Vanmoerkerke in de vorige procedure al maakte niet zomaar in de vuilnisbak zullen vliegen. Ze kunnen als basis dienen voor het nieuwe stappenplan, maar het is aan de PMV om dat uit te maken. Belangrijk is dat we de private sector nodig hebben om dit soort gebouwen te kunnen blijven onderhouden. Dat is niet enkel een taak van de overheid", besluit burgemeester Bart Tommelein."We juichen toe dat het dossier uit het slop wordt gehaald", reageert Olivia Vanmoerkerke namens de huidige uitbaters van het Thermae Palace Hotel. "We zullen ons constructief opstellen, zoals we in het verleden ook altijd deden. We vragen niet liever dan een duurzame oplossing in dit dossier en we denken dat wij die kunnen bieden. We hopen dan ook op constructieve gesprekken de komende maanden."