In 1972 werd Bart Malfait in Kortrijk geboren als jongste in een gezin met vijf kinderen. De middelbare studies deed hij in het Sint-Jozefsinstituut in Kortrijk, om daarna in Leuven een licentiaat godsdienstwetenschappen te behalen. Hij volgde ook een verkorte opleiding aan het Grootseminarie in Brugge. Op 22 augustus 2004 werd hij in Zwevegem tot priester gewijd. Dit was iets wat al heel lang door het hoofd van de jonge Bart spookte.
...

In 1972 werd Bart Malfait in Kortrijk geboren als jongste in een gezin met vijf kinderen. De middelbare studies deed hij in het Sint-Jozefsinstituut in Kortrijk, om daarna in Leuven een licentiaat godsdienstwetenschappen te behalen. Hij volgde ook een verkorte opleiding aan het Grootseminarie in Brugge. Op 22 augustus 2004 werd hij in Zwevegem tot priester gewijd. Dit was iets wat al heel lang door het hoofd van de jonge Bart spookte. "Het is zo dat ik in een katholiek gezin ben opgegroeid. Iedere zondag gingen we naar de mis. We woonden ook vlak naast de kerk en al heel vroeg interesseerde de kerk en het geloof me erg", vertelt priester Bart. "Toen ik mijn ouders vertelde dat ik priester wou worden, waren ze niet verbaasd maar wel bezorgd. Dit was vooral omdat het priesterschap niet meer de maatschappelijke waardering krijgt zoals vroeger, maar ook om de eenzaamheid. Als je naar huis komt, is er niemand die op je wacht. Je zit alleen. Ook allemaal dingen waar ik over nadacht. Vooral het celibaat heeft mij doen aarzelen. Je gaat niet over één nacht ijs om die keuze te maken en je moet heel goed beseffen dat het een keuze is voor de rest van je leven."Onmiddellijk na mijn wijding werd ik benoemd in wat toen nog de Federatie Diksmuide IJzerkerken heette, wat intussen is uitgebreid tot de pastorale eenheid Sint-Pieter Groot-Diksmuide", vertelt priester Bart. "Het zal best wel wennen worden om naar een totaal andere kant te verhuizen, na al die jaren in Diksmuide. Ik woon 15 jaar in Woumen en voel me hier goed thuis. Ik had graag nog wat langer gebleven. Het spreekt vanzelf dat ik Diksmuide van op afstand zal blijven volgen. Ik hoop dat ik in Wingene minstens even goede mensen leer kennen die bereid zijn mee te werken aan de kerk van de toekomst en dat we elkaar kunnen vinden. Wingene is voor mij de grote onbekende, een streek waar ik mijn weg zal moeten zoeken. Een structurele vernieuwing van de parochies is noodzakelijk, gezien het verminderd aantal mensen die betrokken zijn bij de kerk. Maar de echte vernieuwing valt te verwachten als we ook bereid zijn ons te verdiepen in het geloof. We zijn vervreemd geraakt van de wortels van het christelijk geloof en moeten die weer ontdekken. Nu staan we voor de opgave het zelf te ontdekken, en dat is veel moeilijker", besluit Bart.De dank- en afscheidsviering van priester Bart Malfait vindt plaats op 15 augustus om 10.30 uur in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide met na de eucharistieviering een receptie voor alle aanwezigen. Op zondag 15 september om 15 uur zal hij in de Sint-Amanduskerk van Wingene door de deken van Tielt, E.H. Filiep Callens, worden aangesteld tot pastoor van de drie Wingense parochies. (ACK)